Een oplossing voor infectiepreventie – HiBi®

Ontsmettings-middelen die de kans op infecties verkleinen en het resultaat voor de patiënt verbeteren1

HiBi®-ontsmettingsmiddelen van Mölnlycke Health Care staan voor een bescherming van hoogstaande kwaliteit. Het actieve bestanddeel chloorhexidinegluconaat wordt algemeen erkend als gouden standaard voor onmiddellijke bescherming met een resteffect tot maximaal 6 uur2. HiBi-producten helpen postoperatieve wondinfecties (SSI's)1 en ziekenhuisinfecties (HAI's)2 voorkomen en doden klinisch relevante MRSA-stammen in amper 1 minuut (met een reductie in aantal van 99,99%)3.

Referenties

  1. Molnlycke Healthcare Report REPR0654 / JTanner et al. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. (2012) vol 13 11 - 15 / Aly R and Maibach HI; Applied and Environmental Microbiology (1979) 37; 610 – 613
  2. Hayek et al, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172
  3. Mölnlycke Health Care Report REPR0145

Desinfectie in de ok

Hoogwaardige ontsmettingsmiddelen zijn nodig voor de desinfectie van harde...

Handhygiëneproducten

Handen zijn een bron en medium voor overdracht van micro-organismen die...

Ontdek meer

Een frisse kijk op de preoperatief wassen...

Mölnlycke Health Care en professor Judith Tanner stellen hun studie ...

Hoe ziekenhuisinfecties bestrijden

Op elk willekeurig moment lijden 1,4 miljoen mensen aan ...