HiBi® Liquid Hand Rub+

Doodt bacteriën onmiddellijk en biedt langdurig bescherming
Het gebruik van HiBi® Liquid Hand Rub+ in combinatie met HiBiScrub® kan de groeiende ongerustheid over het toenemend aantal ziekenhuisinfecties wegnemen. Het is bewezen dat HiBi-ontsmettingsmiddelen effectief zijn tegen mogelijk dodelijke bacteriën en een rol spelen bij infectiepreventie. Indien u geen handontsmettingsmiddel met langdurige bescherming gebruikt wanneer u in contact komt met een chirurgische patiënt, loopt de patiënt een hoog risico een ziekenhuisinfectie of postoperatieve wondinfectie op te lopen. 

Helpt bescherming bieden tegen postoperatieve wondinfecties (SSI's) en ziekenhuisinfecties (HAI's)3

Biedt onmiddellijk bescherming1

Biedt een langdurige bescherming tot maximaal 6 uur2

Doodt een groot aantal micro-organismen3

Is zacht voor de huid4

WHO-richtlijnen inzake handhygiëne in de gezondheidszorg

De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn gebaseerd op een grondige beoordeling van bewijsmateriaal over handhygiëne in de gezondheidssector voor professionele zorgverleners, ziekenhuisbestuurders en instanties voor gezondheidszorg. De richtlijnen omvatten specifieke aanbevelingen voor een verbetering van de praktijken en een daling van de overdracht van pathogene micro-organismen op patiënten en professionele zorgverleners.6

4,5 miljoen ziekenhuisinfecties per jaar7

Elk jaar loopt 1 op de 20 patiënten in de EU een ziekenhuisinfectie (HAI) op. Dit betekent 4,5 miljoen infecties per jaar.7

Volgens het Centre for Disease Control (CDC) zal 2 % tot 5 % van alle patiënten die een ingreep ondergaan een postoperatieve wondinfectie (SSI) oplopen.8

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Handhygiëne biedt bescherming tegen SSI, MRSA en HAI

HiBi Liquid Hand Rub+ biedt onmiddellijk en langdurig bescherming tegen ziekenhuisinfecties en doodt een groot aantal micro-organismen.1 Het is doeltreffend tegen bacteriën zoals meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).8

Actief bestanddeel chloorhexidinegluconaat voor extra bescherming

Het chloorhexidinegluconaat in HiBi Liquid Hand Rub+ biedt extra bescherming zodat u zelfs beschermd bent wanneer de huid in contact komt met verschillende mensen, oppervlakken en apparatuur.9

Maximale efficiëntie in de operatiekamer

Gebruik HiBi Liquid Hand Rub+ samen met HiBiScrub als een efficiënte combinatie voor chirurgische handhygiëne.10 Met HiBi Liquid Hand Rub+ is het niet langer nodig om tussen verschillende ingrepen de handen met water te wassen, waardoor er op elk moment en op elke locatie een hoge mate van handhygiëne kan worden verkregen. Dit geldt enkel wanneer de steriele barrière tijdens de ingreep niet wordt doorbroken. HiBi Liquid Hand Rub+ is conform EN12791 goedgekeurd voor chirurgische handdesinfectie.11

1. Mölnlycke Health Care Report REPR0432
2. Aly R, Maibach HI; 1979. Comparative study on the antimicrobial effect of 0.5%
Chlorhexidine gluconate and 70% Isopropyl alcohol on the normal flora of the hands.
Applied and Environmental Microbiology. Vol 37; 610-613.
3. Denton, GW; 2001. Chlorhexidine. Chapter 15 in Disinfection, Sterilization, and 5. Preservation. Ed. Block SS. Fifth Ed. Lippincott Williams and Wilkins.
4. Mölnlycke Health Care Report REPR0281
6. WHO guidelines on hand hygiene in health care. 2009.
7. Commissie van de Europese Gemeenschappen. Begeleidend document bij de mededeling en aanbeveling betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties. December 2008.
8. Mölnlycke Health Care Report REPR0283
9. Hill RLR. 2003. ‘The half-life of handwashing agents on fingertips is potentially important for the amelioration of non-compliant hand hygiene’ J Hospital Infection; Vol 46: 265 (P16).
10. Mölnlycke Health Care Report REPR0833
11. Mölnlycke Health Care Report REPR0322
Share this

Ontdek meer

Hoe de handen wassen

Handen zijn een bron en medium voor overdracht van micro-organismen. Een...

Instructies Whole body wash

Dit houdt gewoonweg in dat het hele lichaam van hoofd tot tenen wordt gewassen...

Hoe ziekenhuisinfecties bestrijden

Op elk willekeurig moment lijden 1,4 miljoen mensen aan zorggerelateerde...

HiBiClens
HiBiClens

Kills germs on contact and with repeated use it binds to the skin, reducing hand microbial counts further with each use.