HiBiScrub®
Doodt klinisch relevante MRSA-stammen in 1 minuut (met een reductie in aantal van 99,99%)1
De antimicrobiële huidreiniger HiBiScrub® bevat chloorhexidinegluconaat dat zich in tegenstelling tot zeep en gels aan de huid hecht en gedurende 6 uur een ongezien superieure bescherming biedt.2 Verhoogde efficiëntie na herhaalde toepassing.3 Dankzij het actieve chloorhexidinegluconaat doodt HiBiScrub op bewezen doeltreffende wijze een groot aantal Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën, gisten, schimmels en virussen.4 Biedt bescherming tegen postoperatieve wondinfecties en bacteriële groei van micro-organismen in minder dan 60 seconden.5 Helpt op die manier bescherming bieden tegen postoperatieve infecties.6

Bij gebruik van een neusantibioticum in combinatie met een volledige lichaamswasbeurt met HiBiScrub wordt het risico van ziekenhuisinfecties met S. aureus met nagenoeg 60% beperkt.7

Helpt bescherming bieden tegen postoperatieve wondinfecties (SSI's) en ziekenhuisinfecties (HAI's)6

Biedt onmiddellijk bescherming8

Biedt een langdurige bescherming tot maximaal 6 uur2

Doodt een groot aantal micro-organismen4, 5

Is zacht voor de huid9, zelfs bij veelvuldig gebruik10

HiBiScrub verbetert de kostenefficiëntie doordat het bescherming biedt tegen postoperatieve wondinfecties

How to wash with HiBiScrub

3:08
(mm:ss)

Uit een recente studie van de Europese Commissie blijkt dat er 16 miljoen extra ziekenhuisdagen werden toegekend om ziekenhuisinfecties te behandelen. Tegen een kostprijs van 435 euro per dag komt dit neer op een extra uitgave van 7 miljard euro per jaar.12 De invoering van een procedure voor volledige lichaamswasbeurten kan het aantal HAI's en bijgevolg onnodige kosten voor behandelingen verminderen.

Volledige lichaamswasbeurt voor een veilige ingreep

Volledige lichaamswasbeurt in richtlijnen voor infectiepreventie opnemen

Door een volledige lichaamswasbeurt in de richtlijnen voor infectiepreventie op te nemen, verlopen chirurgische ingrepen van bij aanvang echt hygiënisch. Het gebruik van hoogwaardige HiBi-ontsmettingsmiddelen om patiënten vóór en na de ingreep voor te bereiden, helpt bescherming bieden tegen postoperatieve wondinfecties. HiBiScrub voor de volledige lichaamswasbeurt is een zeer effectief ontsmettingsmiddel.

HiBiScrub blijft tot lang na aanbrenging actief en doodt bacteriën gedurende maximaal 6 uur.2 Op die manier wordt het aantal natuurlijke bacteriën die bij 1 op 3 personen op de huid12 worden aangetroffen met 94 % gereduceerd.13

Klinisch onderzoek naar volledige lichaamswasbeurt

De patiënt is een bron van besmetting gezien het duidelijke verband tussen een positieve huidkweek en wondinfectiepercentages.14

Uit een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek dat in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd, blijkt dat een volledige lichaamswasbeurt met HiBiScrub in combinatie met mupirocine neuszalf het aantal ziekenhuisinfecties met S. aureus met maximaal 60 % kan reduceren.5

Elk jaar loopt 1 op de 20 patiënten in de EU een ziekenhuisinfectie op, dit leidt tot 4,5 miljoen infecties.15 Volgens het Centre for Disease Control (CDC)
zal 2 % tot 5% van alle patiënten die een ingreep ondergaan een postoperatieve wondinfectie oplopen.12


Volg deze eenvoudige instructies om de huid grondig te desinfecteren

De procedure voor volledige lichaamswasbeurten kan in de richtlijnen voor infectiepreventie van uw ziekenhuis worden opgenomen. Paradoxaal genoeg is de patiënt zelf vaak het vuilste object in het steriele veld. Teneinde de wondinfectiepercentages nog verder terug te dringen, moet de patiënt absoluut deel uitmaken van de ‘schone en veilige chirurgie’. Dit is een belangrijke manier om de patiënt aan te moedigen tot infectiepreventie bij te dragen.

Op de avond vóór de ingreep en de ochtend van de ingreep moet het volledige lichaam met HiBiScrub worden gewassen. Hanteer daarbij telkens deze procedure:

1. Was het gezicht met onverdunde HiBiScrub, in het bijzonder rond de neus; vermijd ogen en oren.

2. Was de oksels met een propere spons en beweeg naar beneden.

3. Blijf naar beneden bewegen terwijl u wast en was grondig rond in de liesstreek.

4. Spoel uzelf onder de douche af nadat u alle belangrijke lichaamsdelen hebt gewassen.

5. Herhaal nu stappen 1 tot 4 maar begin deze keer met het haar.

6. Nadat u een laatste keer bent afgespoeld, droogt u zichzelf grondig met een propere handdoek en trekt u propere kleren aan.

Raadpleeg lokale informatie voor eventuele afwijkingen in de procedure.

1. Mölnlycke Health Care Report REPR0145
2  JTanner et al. A fresh look at perioperative body washing. Journal of Infection Prevention. (2012) vol 13 11 - 15
3. Faogali J et al; 1995. Comparison of the immediate, residual, and cumulative antibacterial effects of Novaderm R, Novascrub R, Betadine Surgical Scrub, Hibiclens, and liquid soap. Vol 23; 337-343
4. Denton, GW; 2001. Chlorhexidine. Chapter 15 in Disinfection, Sterilization, and Preservation. Ed. Block SS. Fifth Ed. Lippincott Williams and Wilkins.
5. Mölnlycke Health Care Report REPR0432
6. Hayek et al, J Hosp Infect. 1987; 10:165-172
7. Bode LGM et al; 2010. NEJM. Preventing Surgical-Site infections in nasal carriers of Staphylococcus aureus. Vol 362; 9-17.  
8. Mölnlycke Health Care Report REPR0432
9. Mölnlycke Health Care Report REPR0781
10. Larson EL, Eke PI, Laughon BE. 1986. Efficacy of alcohol-based hand rinses under frequent use conditions. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Vol 30; 542-544
11. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Chapter 2: Healthcare-associated infections.
12. Health Protection Agency, MRSA information for patients (www.hpa.org.uk)
13. Bryne DJ, Napier A, Cuschieri A. 1990. Rationalizing whole body disinfection J Hosp Infect. 15(2):183-7.
14. Brote L. 1976. wound infections in clean an potentially contaminated surgery. Acta Chir Scand. 142: 191-200
15 Commissie van de Europese Gemeenschappen. Begeleidend document bij de mededeling en aanbeveling betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties. December 2008.
Share this

Learn more

Hoe de handen wassen

Handen zijn een bron en medium voor overdracht van micro-organismen. Een...

Instructies Whole body wash

Dit houdt gewoonweg in dat het hele lichaam van hoofd tot tenen wordt gewassen...

Hoe ziekenhuisinfecties bestrijden

Op elk willekeurig moment lijden 1,4 miljoen mensen aan zorggerelateerde...

HiBiClens
HiBiClens

Kills germs on contact and with repeated use it binds to the skin, reducing hand microbial counts further with each use.

HiBiScrub Plus
HiBiScrub Plus

Using HiBiScrub Plus in conjunction with a nasal antibiotic while whole body washing reduces the risk of HAIs by nearly 60%.