Infectiebestrijding

Een optimale behandeling van diabetes gerelateerde voetinfecties kan de incidentie van morbiditeit door infecties, de noodzaak en duur van een ziekenhuisopname, en de incidentie van ingrijpende amputaties verminderen15,16. Diabetische voetinfecties worden ingedeeld in de categorieën mild, matig en ernstig (zie tabel 1) om de richting van de behandeling te helpen bepalen. In al deze gevallen is een gepaste antibioticakuur de voorkeursbehandeling. Een empirische antibioticatherapie moet gebaseerd zijn op de ernst van de infectie en de waarschijnlijke etiologische agentia17. Er is beperkt bewijs om uit de verschillende antibiotica een geïnformeerde keuze te maken.

 

Ernst van voetulcera

 

 

Mild

Aanwezigheid van 2 of meer tekenen van ontsteking (pus, erythema, pijn, warmte, gevoeligheid, verharding). Cellulitis indien aanwezig op < 2 cm van het ulcus bij afwezigheid van klinische tekenen van systemische toxiciteit en infectie van de oppervlakkige weefsels

Matig

Zoals bij 'mild' hierboven, maar met cellulitis op > 2 cm en < 5 cm van de wond; geen tekenen van systemische toxiciteit; infectie verspreidt zich naar dieper weefsel en bot

Ernstig

Extensieve cellulitis, diepe abcessen met of zonder tekenen van systemische toxiciteit (koorts, overgeven, hypotensie, verwardheid, acidose, nierfalen, ernstige hyperglykemie, leukocytose)

Lipsky et al 200417