Vochtbalans

het staat vast dat een vochtige wondomgeving de genezing bespoedigt doordat ze granulatie en een autolytisch debridement in de hand werkt.
9 De vochtbalans moet echter in evenwicht zijn om te voorkomen dat het wondbed te droog of te vochtig wordt. In beide gevallen wordt de wondgenezing immers afgeremd.

Bij de verbandkeuze moeten de vochtbalans en een optimale genezingsomgeving vooropstaan. Bij chronische wonden zoals een diabetisch voetulcus (DFU) bevat het wondexsudaat enzymen die het genezingsproces schaden.  Met het oog op een optimale vochtige wondomgeving en bescherming van de omringende huid tegen verweking moeten de belangrijkste eigenschappen aanwezig zijn.

Het verband moet exsudaat absorberen en vasthouden, moet schadelijk exsudaat van chronische wonden bij de omringende huid weghouden, moet efficiënt werken bij gebruik op gewicht dragende plaatsen op de voetzool, moet gemakkelijk kunnen worden verwijderd en moet kosteneffectief blijken. Contactverbanden – verstoring van het wondbed tot een minimum beperken.