Wondzorg

Aandacht voor wondkenmerken is van cruciaal belang om de juiste genezingsomgeving voor de wond te creëren. Debridementen en systemische infecties werden hierboven al beschreven, maar ook de rol van bioburden, exsudaatmanagement en genezing moeten worden overwogen.


Stijging van bioburden
Termen die worden gebruikt om de 'bacteriële bioburden' of verschillende hoeveelheden bacteriën op het oppervlak van een ulcus te beschrijven, zijn onder andere 'besmet', 'gekoloniseerd' of 'geïnfecteerd'. Een zekere mate van bacteriële balans is een belangrijk streefdoel bij een succesvolle wondzorg10. Het staat vast dat een stijging van de bacteriële belasting het genezingsproces kan vertragen of volledig kan verhinderen en zelfs de wond kan doen verslechteren11.

Een stijging van de bioburden kan lokaal worden behandeld met debridementen en antimicrobiële verbanden. De belangrijkste voordelen van antimicrobiële verbanden zijn een daling van de bioburden, een verlaging van het risico op infectie en de ontwikkeling van een omgeving die de normale volgorde van wondgenezing probleemloos ondersteunt12. De belangrijkste reden voor het gebruik van antimicrobiële verbanden bij diabetische voetulcera is het voorkomen en behandelen van de bioburden en de daaruit voortkomende versnelling van het genezingsproces.