Preventie en behandeling van doorligwonden

Categorieën van doorligwonden

Per : Mölnlycke Health Care, augustus 26 2013Gepost in: Preventie en behandeling van doorligwonden

Om de toestand van een wond te beschrijven, raden het EPUAP en het NPUAP1 aan om doorligwonden in een van vier categorieën onder te brengen. Categorie 1 geeft aan dat de patiënt een risico loopt, terwijl categorie 4 wijst op weefselverlies over de volledige dikte waarbij botten, pezen of spieren blootliggen.

Bovenaan pagina

Kom meer te weten over categorieën van doorligwonden

De recent herziene internationale definities en het classificatiesysteem voor doorligwonden werden gepubliceerd door het NPUAP en het EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel en European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009)1.

  • De term fase of graad wordt historisch gezien het vaakst gebruikt – recent werd het woord categorie ingevoerd om de indruk te vermijden dat doorligwonden altijd
    evolueren van fase 1 tot 4.
  • U zult kunnen vaststellen dat al deze woorden in de literatuur door elkaar worden gebruikt.
  • Men gaat er vanuit dat het niet correct is om een wond naarmate ze geneest onder te brengen in een eerdere fase; een fase/categorie 4 bijvoorbeeld dient steeds als dusdanig te worden gedocumenteerd. Er moeten specifieke tools worden gebruikt voor de opvolging van het genezingsproces.
Bovenaan pagina

Categorie/fase 1 Blijvend, niet wegdrukbaar erythema.


Intacte huid met lokaal niet wegdrukbare roodheid, doorgaans over een uitstekend bot. Donkere verkleuring van de huid is misschien niet zichtbaar wegdrukbaar; de kleur kan verschillen van de omringende zone. Een fase 1 kan wijzen op een risicopatiënt.

Bovenaan pagina

Categorie/fase 2 Oppervlakkige ("partial thickness") aantasting van de huid.


Oppervlakkige ("partial thickness") aantasting van de huid als een oppervlakkige open wond met een rozerood wondbed, zonder dood weefsel. Kan ook een intacte of open/gescheurde blaar met sereus vocht omvatten. Dit mag niet worden gebruikt om bijvoorbeeld een huidscheur te beschrijven. Opgelet: wanneer een blauwe plek zichtbaar is, kan dat wijzen op letsel aan het dieper liggende weefsel.

Bovenaan pagina

Categorie/Fase 3 Diep ("full thickness") huidverlies.


Diep ("full thickness") weefselverlies. Onderhuids vet kan zichtbaar zijn, maar botten, pezen of spieren liggen niet bloot. Er kan dood weefsel zijn, maar de diepte van het weefselverlies blijft zichtbaar. Kan ondermijning en tunnelvorming omvatten. Opgelet: de diepte verschilt hier naargelang de plaats, bijvoorbeeld op een oor waar er geen onderhuids weefsel is.

Bovenaan pagina

Categorie/fase 4 Verlies van onderhuids weefsel.


Weefselverlies over de volledige dikte waarbij botten, pezen of spieren blootliggen. Dood weefsel of een korst kan voorkomen op sommige delen van het wondbed. Omvat ook vaak ondermijning en tunnelvorming. Opgelet: de diepte verschilt hier naargelang de plaats, bijvoorbeeld op een oor waar er geen onderhuids weefsel is; doorligwonden van fase 4 kunnen zich uitbreiden in de spieren en de ondersteunende structuren.

 

In de VS heeft het NPUAP twee categorieën toegevoegd die in andere classificatiesystemen zoals dat van het EPUAP onder fase 4
vallen.

Bovenaan pagina

Vermoedelijke schade aan het dieperliggende weefsel


Plaatselijke paarse of bruine huidverkleuring of een met bloed gevulde blaar als gevolg van schade aan het onderliggende zachte weefsel door druk en/of schuifspanning. De zone kan worden voorgegaan door weefsel dat pijnlijk, hard, zacht, warmer of kouder is dan het omringende weefsel.

Bovenaan pagina

Niet-classificeerbaar


Diep ("full thickness") weefselverlies waarbij de basis van de wond bedekt is met dood weefsel (geel, geelbruin, grijs, groen of bruin) en/of een korst (geelbruin, bruin of zwart) in het wondbed.

Doorligwonden zijn vaak moeilijk om te diagnosticeren, omdat er vooral verwarring kan optreden tussen doorligwonden en een wond veroorzaakt door vocht. Het is van essentieel belang dat een correcte diagnose wordt gesteld, aangezien zowel preventie als behandeling kunnen verschillen.21

De belangrijkste kenmerken waarop moet worden gelet (gebaseerd op de richtlijnen van het EPUAP)21

Er moet vocht aanwezig zijn, bijvoorbeeld incontinentie.
Een wond op een uitstekend bot is waarschijnlijk een doorligwond, maar iets anders is niet uitgesloten. Vochtletsels kunnen ook voorkomen op een uitstekend bot, maar dan dient te worden nagegaan of druk en schuifspanning als oorzaak werden uitgesloten en of er vocht aanwezig is.
De omringende huid vertoont roze/witte vlekken, wat doorgaans wijst op verweking.
Terwijl doorligwonden doorgaans alleen voorkomen en regelmatig van vorm zijn, zijn vochtletsels verspreid over meerdere plaatsen en onregelmatig van vorm.
Vochtletsels zijn doorgaans oppervlakkig.
Indien er huidnecrose aanwezig is, dan is het onwaarschijnlijk dat het hier om vochtletsels gaat.
Share this

Dure wonden
Dure wonden

Wereldwijd kunnen doorligwonden zwaar doorwegen op de gezondheidszorg....

Voorgeschiedenis van doorligwonden
Voorgeschiedenis van doorligwonden

Doorligwonden zijn geen nieuw verschijnsel. Uit de...

Risicofactoren
Risicofactoren

Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren moeten in aanmerking worden...

Preventiestrategieën
Preventiestrategieën

Een strategie ter preventie van doorligwonden moet altijd een risico- en...

Succesvolle behandeling
Succesvolle behandeling

Patiënten met een hoog risico op doorligwonden kunnen worden geïdentificeerd...

Preventieve verbanden
Preventieve verbanden

Mepilex® Border Sacrum kan worden toegevoegd aan uw programma voor preventie...

Vier krachten van Mepilex Border Sacrum
Vier krachten van Mepilex Border Sacrum

In vergelijking met behandeling zonder verband of verbanden...

Dr Evan Call - De rol van een siliconen...
Dr Evan Call - De rol van een siliconen laag in de preventie van doorligwonden

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden
Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden

C. Tod Brindle11 toonde aan dat Mepilex® Border Sacrum...

Het probleem bij doorligwonden
Het probleem bij doorligwonden

Ziekenhuis-verworven doorligwonden komen het meest...

Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum
Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum

Reinig steeds de wond voordat Mepilex Border Sacrum...

C. Tod Brindle - Opbouw van verband...
C. Tod Brindle - Opbouw van verband is belangrijk

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - De werking van Mepilex...
Dr. Evan Call - De werking van Mepilex Border Sacrum bij preventie

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex...
Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten...
C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten te identificeren die baat zouden hebben bij het gebruik van Mepilex Border Sacrum in hun preventieplan

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen...
Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen te wijten aan druk?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Professor Michael Clark: Welke verbanden...
Professor Michael Clark: Welke verbanden kunnen het best gebruikt worden bij de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: De richtlijnen...
Prof. Michael Clark:  De richtlijnen voor de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan...
Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan doorligwonden?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau...
Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau waarbij een doorligwond zich vormt?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden...
Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden te ontwikkelen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: Eigenschappen van...
Prof. Michael Clark: Eigenschappen van verbanden en de lagere incidentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden
Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Dr. Evan Call: De rol van de afmeting...
Dr. Evan Call: De rol van de afmeting van het verband bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen...
Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen "in risico"

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Het gebruik van een...
Nick Santamaria: Het gebruik van een protocol bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht...
Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht verminderen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof Nick Santamaria - Is het gebruik...
Prof Nick Santamaria - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum en Mepilex Heel bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen
C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste...
Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste uitdaging in uw laatste studie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor...
Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor preventie: hoe implementeert u deze wijziging in praktijk

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit...
Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit van bewijs op tegen vroegere studies?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum...
C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum aanbrengen zodat het beter past

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Schema voor de behandeling van doorligwonden

Download het schema voor behandeling van doorligwonden