Kom meer te weten over categorieën van doorligwonden

De recent herziene internationale definities en het classificatiesysteem voor doorligwonden werden gepubliceerd door het NPUAP en het EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel en European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009)1.

  • De term fase of graad wordt historisch gezien het vaakst gebruikt – recent werd het woord categorie ingevoerd om de indruk te vermijden dat doorligwonden altijd
    evolueren van fase 1 tot 4.
  • U zult kunnen vaststellen dat al deze woorden in de literatuur door elkaar worden gebruikt.
  • Men gaat er vanuit dat het niet correct is om een wond naarmate ze geneest onder te brengen in een eerdere fase; een fase/categorie 4 bijvoorbeeld dient steeds als dusdanig te worden gedocumenteerd. Er moeten specifieke tools worden gebruikt voor de opvolging van het genezingsproces.