Niet-classificeerbaar


Diep ("full thickness") weefselverlies waarbij de basis van de wond bedekt is met dood weefsel (geel, geelbruin, grijs, groen of bruin) en/of een korst (geelbruin, bruin of zwart) in het wondbed.

Doorligwonden zijn vaak moeilijk om te diagnosticeren, omdat er vooral verwarring kan optreden tussen doorligwonden en een wond veroorzaakt door vocht. Het is van essentieel belang dat een correcte diagnose wordt gesteld, aangezien zowel preventie als behandeling kunnen verschillen.21

De belangrijkste kenmerken waarop moet worden gelet (gebaseerd op de richtlijnen van het EPUAP)21

Er moet vocht aanwezig zijn, bijvoorbeeld incontinentie.
Een wond op een uitstekend bot is waarschijnlijk een doorligwond, maar iets anders is niet uitgesloten. Vochtletsels kunnen ook voorkomen op een uitstekend bot, maar dan dient te worden nagegaan of druk en schuifspanning als oorzaak werden uitgesloten en of er vocht aanwezig is.
De omringende huid vertoont roze/witte vlekken, wat doorgaans wijst op verweking.
Terwijl doorligwonden doorgaans alleen voorkomen en regelmatig van vorm zijn, zijn vochtletsels verspreid over meerdere plaatsen en onregelmatig van vorm.
Vochtletsels zijn doorgaans oppervlakkig.
Indien er huidnecrose aanwezig is, dan is het onwaarschijnlijk dat het hier om vochtletsels gaat.