Preventie en behandeling van doorligwonden

Voorgeschiedenis van doorligwonden

Per : Mölnlycke Health Care, augustus 26 2013Gepost in: Preventie en behandeling van doorligwonden

Doorligwonden zijn geen nieuw verschijnsel. Uit de literatuur blijkt dat ze al duizenden jaren bestaan, maar pas de voorbije decennia is de kennis over doorligwonden en het onderzoek ernaar toegenomen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van richtlijnen voor de praktijk, hulpmiddelen voor risicoanalyse en preventieprogramma's.


Bovenaan pagina

Inleiding op doorligwonden

Mölnlycke Health Care is zich bewust van de problemen waarmee zorgverleners bij de behandeling en de preventie van doorligwonden worden geconfronteerd. De informatie in dit deel over doorligwonden zal u niet alleen helpen om uw kennis over deze wonden te vergroten, maar u ook meer inzicht verschaffen in een aantal van de oplossingen die Mölnlycke Health Care aanbiedt voor de behandeling en preventie van doorligwonden bij uw patiënten.

Een doorligwond kan worden omschreven als een “lokale kwetsuur van de huid en/of het onderliggende weefsel, doorgaans over een uitstekend bot, als gevolg van druk of druk in combinatie met schuif- of wrijfkrachten.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die bijdragen tot of gerelateerd zijn aan doorligwonden; de betekenis van die factoren moet evenwel nog nader onderzocht worden.”1

Doorligwonden zijn geen nieuw verschijnsel. Uit de literatuur blijkt dat ze al duizenden jaren bestaan, maar pas de voorbije decennia is de kennis over doorligwonden en het onderzoek ernaar toegenomen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van richtlijnen voor de praktijk, hulpmiddelen voor risicoanalyse en preventieprogramma's. Zo is het aantal publicaties over doorligwonden in de periode 1990-20082 met maar liefst 960% toegenomen.

Bovenaan pagina

Omvang van doorligwonden

In de meeste zorgomgevingen komen doorligwonden (decubitus) het vaakst op het sacrum en in tweede instantie op de hielen voor. Recente trendgegevens wijzen uit dat de incidentie van hielulcera toeneemt. Een recent veelbesproken onderwerp zijn doorligwonden veroorzaakt door medische hulpmiddelen. Eén rapport3 vermeldde in die zin dat:

 • 1,4% van de patiënten had een doorligwond veroorzaakt door medische hulpmiddelen (MDR PU)
 • 39 van 113 gevallen van doorligwonden (34,5%) door medische hulpmiddelen zijn veroorzaakt
 • patiënten met medische hulpmiddelen 2,4 keer meer kans hebben om doorligwonden te ontwikkelen

Bovenaan pagina

Voorkomen van doorligwonden

Het voorkomen van doorligwonden wordt doorgaans gemeten aan de hand van een van de twee mogelijke methoden4,5

 • Prevalentie: de meest gebruikte methode kan worden beschouwd als het aantal patiënten binnen een populatie die op een bepaald ogenblik lijden aan een bepaalde aandoening. Opgelet: dit houdt in dat het hier gaat over patiënten met doorligwonden op het ogenblik van opname en over patiënten bij wie er in de loop van hun opname doorligwonden zijn ontstaan.
 • Incidentie: kan worden beschouwd als het aantal nieuwe gevallen van een welbepaalde aandoening binnen een bepaalde tijdspanne. Een complexere methodologie waarbij de tijdspanne doorgaans wordt uitgedrukt in weken of maanden.
 • De twee termen hebben een totaal verschillende betekenis. Daarom is het van belang dat ze juist worden gebruikt.
 • Zorggerelateerd: dit verwijst naar doorligwonden die ontstaan na de opname in de desbetreffende zorginstelling. Dit kan een maatstaf zijn die veeleer relevant is voor de beoordeling van de impact van preventieprogramma’s.De prevalentie van doorligwonden varieert van land tot land en uit de cijfers blijkt dat ze vaak hoger is in specifieke afdelingen zoals intensieve zorgen of bejaardenzorg.

Preventie van doorligwonden

 • 5947 patiënten uit 5 Europese landen6
  – prevalentie 18,1 %
 • VS: 651 instellingen met
  85.838 patiënten7
  – prevalentie 14,8 %
 • Canada: nationale prevalentie8
  – 26 %
 • Australië: verschillende gepubliceerde rapporten9
  – 4,5 tot 27 %
 • China: onderzoek bij 2913 patiënten10
  – prevalentie 1,8 %
 • Zuid-Korea11
  – 0,44 tot 0,49 % incidentie acute zorg
  – 47,4 % thuiszorg
  - 21,7 tot 45,5 % ICU
Share this

Dure wonden
Dure wonden

Wereldwijd kunnen doorligwonden zwaar doorwegen op de gezondheidszorg....

Risicofactoren
Risicofactoren

Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren moeten in aanmerking worden...

Categorieën van doorligwonden
Categorieën van doorligwonden

Om de toestand van een wond te beschrijven, raden het...

Preventiestrategieën
Preventiestrategieën

Een strategie ter preventie van doorligwonden moet altijd een risico- en...

Succesvolle behandeling
Succesvolle behandeling

Patiënten met een hoog risico op doorligwonden kunnen worden geïdentificeerd...

Preventieve verbanden
Preventieve verbanden

Mepilex® Border Sacrum kan worden toegevoegd aan uw programma voor preventie...

Vier krachten van Mepilex Border Sacrum
Vier krachten van Mepilex Border Sacrum

In vergelijking met behandeling zonder verband of verbanden...

Dr Evan Call - De rol van een siliconen...
Dr Evan Call - De rol van een siliconen laag in de preventie van doorligwonden

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden
Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden

C. Tod Brindle11 toonde aan dat Mepilex® Border Sacrum...

Het probleem bij doorligwonden
Het probleem bij doorligwonden

Ziekenhuis-verworven doorligwonden komen het meest...

Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum
Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum

Reinig steeds de wond voordat Mepilex Border Sacrum...

C. Tod Brindle - Opbouw van verband...
C. Tod Brindle - Opbouw van verband is belangrijk

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - De werking van Mepilex...
Dr. Evan Call - De werking van Mepilex Border Sacrum bij preventie

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex...
Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten...
C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten te identificeren die baat zouden hebben bij het gebruik van Mepilex Border Sacrum in hun preventieplan

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen...
Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen te wijten aan druk?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Professor Michael Clark: Welke verbanden...
Professor Michael Clark: Welke verbanden kunnen het best gebruikt worden bij de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: De richtlijnen...
Prof. Michael Clark: De richtlijnen voor de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan...
Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan doorligwonden?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau...
Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau waarbij een doorligwond zich vormt?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden...
Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden te ontwikkelen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: Eigenschappen van...
Prof. Michael Clark: Eigenschappen van verbanden en de lagere incidentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden
Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Dr. Evan Call: De rol van de afmeting...
Dr. Evan Call: De rol van de afmeting van het verband bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen...
Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen "in risico"

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Het gebruik van een...
Nick Santamaria: Het gebruik van een protocol bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht...
Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht verminderen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof Nick Santamaria - Is het gebruik...
Prof Nick Santamaria - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum en Mepilex Heel bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen
C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste...
Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste uitdaging in uw laatste studie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor...
Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor preventie: hoe implementeert u deze wijziging in praktijk

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit...
Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit van bewijs op tegen vroegere studies?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum...
C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum aanbrengen zodat het beter past

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Schema voor de behandeling van doorligwonden

Download het schema voor behandeling van doorligwonden