Inleiding op doorligwonden

Mölnlycke Health Care is zich bewust van de problemen waarmee zorgverleners bij de behandeling en de preventie van doorligwonden worden geconfronteerd. De informatie in dit deel over doorligwonden zal u niet alleen helpen om uw kennis over deze wonden te vergroten, maar u ook meer inzicht verschaffen in een aantal van de oplossingen die Mölnlycke Health Care aanbiedt voor de behandeling en preventie van doorligwonden bij uw patiënten.

Een doorligwond kan worden omschreven als een “lokale kwetsuur van de huid en/of het onderliggende weefsel, doorgaans over een uitstekend bot, als gevolg van druk of druk in combinatie met schuif- of wrijfkrachten.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die bijdragen tot of gerelateerd zijn aan doorligwonden; de betekenis van die factoren moet evenwel nog nader onderzocht worden.”1

Doorligwonden zijn geen nieuw verschijnsel. Uit de literatuur blijkt dat ze al duizenden jaren bestaan, maar pas de voorbije decennia is de kennis over doorligwonden en het onderzoek ernaar toegenomen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van richtlijnen voor de praktijk, hulpmiddelen voor risicoanalyse en preventieprogramma's. Zo is het aantal publicaties over doorligwonden in de periode 1990-20082 met maar liefst 960% toegenomen.