Omvang van doorligwonden

In de meeste zorgomgevingen komen doorligwonden (decubitus) het vaakst op het sacrum en in tweede instantie op de hielen voor. Recente trendgegevens wijzen uit dat de incidentie van hielulcera toeneemt. Een recent veelbesproken onderwerp zijn doorligwonden veroorzaakt door medische hulpmiddelen. Eén rapport3 vermeldde in die zin dat:

  • 1,4% van de patiënten had een doorligwond veroorzaakt door medische hulpmiddelen (MDR PU)
  • 39 van 113 gevallen van doorligwonden (34,5%) door medische hulpmiddelen zijn veroorzaakt
  • patiënten met medische hulpmiddelen 2,4 keer meer kans hebben om doorligwonden te ontwikkelen