Preventie en behandeling van doorligwonden

Preventiestrategieën

Per : Mölnlycke Health Care, augustus 26 2013Gepost in: Preventie en behandeling van doorligwonden

Een strategie ter preventie van doorligwonden moet altijd een risico- en huidbeoordeling, correct voedingsadvies en strategieën voor herverdeling van de druk omvatten. Een nieuwe strategie bestaat uit het gebruik van een beschermend verband zoals Mepilex® Border als onderdeel van een preventieprotocol voor doorligwonden.

Bovenaan pagina

Kom meer te weten over preventiestrategieën

  • Preventie van doorligwonden is een complex proces waarin meerdere factoren spelen. Op bewijs gebaseerde aanbevelingen die van toepassing zijn op de specifieke omgeving moeten, na zorgvuldig onderzoek door de zorgverlener, worden opgevolgd.
  • Het risico op processen komt in een aantal publicaties aan bod. Belangrijk is dat niet alleen wordt gewezen op het ontbreken van preventieprogramma's, maar ook op de niet-naleving van erkende richtlijnen.
  • De meest recente publicatie zijn de Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines (richtlijnen voor de klinische praktijk ter preventie en behandeling van doorligwonden) die door het NPUAP/EPUAP werden ontwikkeld.
Bovenaan pagina

Belangrijke elementen in preventie

Belangrijke elementen in preventie, gebaseerd op het National Pressure Ulcer Advisory Panel en het European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Risicoanalyse: er moet niet alleen een gestructureerd beleid voor risicoanalyse worden ingevoerd, maar nog belangrijker is dat de gezondheidswerkers een opleiding krijgen over het gebruik van de tool en over de basiskennis over aan doorligwonden gerelateerde problemen. Alle risicoanalyses moeten zorgvuldig worden gedocumenteerd en er moeten herevaluaties plaatsvinden.
  • Beoordeling van de huid: de toestand van de huid, zoals vochtigheid, kan het risico op schade vergroten; daarom is een gestructureerde evaluatie in het kader van een totale risicoanalyse noodzakelijk en moeten waar nodig praktische voorzorgsmaatregelen worden genomen.
  • Voeding: evaluatie van de voedingsstatus, verwijzing naar een diëtist wanneer nodig voor voedingsadvies en een analyse van de hydratatie zijn stuk voor stuk heel belangrijke stappen.
  • Verleggen van de patiënt: een belangrijke stap om de impact van de druk te verminderen. De frequentie hangt af van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, de toestand van de huid en het ondersteunend oppervlak. Het verleggen van de patiënt moet op een dusdanige manier gebeuren dat de druk wordt verminderd of herverdeeld en wrijf-/schuifkrachten worden vermeden. Zijligging in een hoek van 30° dient te worden overwogen. Waak erover dat alles zorgvuldig wordt gedocumenteerd en dat de gezondheidswerkers goed worden opgeleid.
  • Ondersteunend oppervlak: kies op basis van de noden van de patiënt het juiste hulpmiddel, evalueer dit regelmatig opnieuw en besteed bijzondere aandacht aan de hielen: de druk dient daar volledig te worden weggenomen, indien mogelijk door gebruik te maken van correct geplaatste kussens. Opmerking: het NPUAP heeft de kenmerken van de verschillende ondersteunende oppervlakken gedefinieerd.
  • Ga na welke de gevolgen zijn voor specifieke groepen, bijvoorbeeld patiënten die een heelkundige ingreep ondergaan, ouderen, patiënten die kritische zorgen behoeven, pediatrische patiënten ... Zij hebben allen misschien bijkomende verzorging nodig.
Bovenaan pagina

Risico van schuifkrachten verminderen — met Mepilex Border

Mepilex Border is een absorberend zelfklevend verband dat is aangewezen voor de behandeling en preventie van doorligwonden. Mepilex Border heeft met zijn unieke vijf-lagige structuur en  Safetac® wondcontactlaag bewezen op drie manieren te beschermen tegen de risicofactoren die een rol spelen in de vorming van doorligwonden en zorgt er eveneens voor dat de patiënt bij het wisselen van het verband minder pijn lijdt.

Verbanden met Safetac maken het mogelijk om het verband op te lichten zonder dat de adhesieve eigenschappen verloren gaan. Op die manier kunt u de toestand van de huid regelmatig controleren, zodat u het gepaste preventieprotocol voor doorligwonden kunt toepassen zonder dat u het verband hoeft te wisselen.

Uit resultaten van in-vitrotesten is gebleken dat Mepilex Border Sacrum kan helpen om de gevolgen van schuifkrachten op weefsel tijdens de gebruiksperiode met 50 procent te verminderen. Zonder Mepilex Border Sacrum is de onbeschermde huid blootgesteld aan de schadelijke effecten van schuifspanning22.

Bovenaan pagina

Het microklimaat van de huid beheersen — met Mepilex Border

In-vitrotesten hebben uitgewezen dat Mepilex Border in vergelijking met andere verbanden de beste resultaten oplevert op het vlak van het absorberen, vasthouden en vrijgeven van vocht en dat het de juiste vochtbalans behoudt, zodat de huid droog blijft. Op die manier blijft de huid in optimale conditie om de vorming van doorligwonden te voorkomen.23

Bovenaan pagina

Klinisch bewijs van positieve resultaten

Talloze zorgverleners hebben nu het gebruik van Mepilex Border aan de postoperatieve behandelingsprotocollen toegevoegd en de impact ervan werd in verschillende programma's voor resultaatverbetering gedocumenteerd.
Tot dusver werden vijftien casestudy's genoteerd waarbij nagenoeg 1000 high acuity patiënten betrokken waren.


Let erop dat het gebruik van verbanden met Safetac niet uitsluit dat een alomvattend programma ter preventie van doorligwonden moet worden gebruikt (incl. ondersteunend oppervlak, lighouding, voeding, hydratatie, huidverzorging, mobiliteit).

Share this

Dure wonden
Dure wonden

Wereldwijd kunnen doorligwonden zwaar doorwegen op de gezondheidszorg....

Voorgeschiedenis van doorligwonden
Voorgeschiedenis van doorligwonden

Doorligwonden zijn geen nieuw verschijnsel. Uit de...

Risicofactoren
Risicofactoren

Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren moeten in aanmerking worden...

Categorieën van doorligwonden
Categorieën van doorligwonden

Om de toestand van een wond te beschrijven, raden het...

Succesvolle behandeling
Succesvolle behandeling

Patiënten met een hoog risico op doorligwonden kunnen worden geïdentificeerd...

Preventieve verbanden
Preventieve verbanden

Mepilex® Border Sacrum kan worden toegevoegd aan uw programma voor preventie...

Vier krachten van Mepilex Border Sacrum
Vier krachten van Mepilex Border Sacrum

In vergelijking met behandeling zonder verband of verbanden...

Dr Evan Call - De rol van een siliconen...
Dr Evan Call - De rol van een siliconen laag in de preventie van doorligwonden

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden
Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden

C. Tod Brindle11 toonde aan dat Mepilex® Border Sacrum...

Het probleem bij doorligwonden
Het probleem bij doorligwonden

Ziekenhuis-verworven doorligwonden komen het meest...

Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum
Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum

Reinig steeds de wond voordat Mepilex Border Sacrum...

C. Tod Brindle - Opbouw van verband...
C. Tod Brindle - Opbouw van verband is belangrijk

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - De werking van Mepilex...
Dr. Evan Call - De werking van Mepilex Border Sacrum bij preventie

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex...
Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten...
C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten te identificeren die baat zouden hebben bij het gebruik van Mepilex Border Sacrum in hun preventieplan

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen...
Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen te wijten aan druk?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Professor Michael Clark: Welke verbanden...
Professor Michael Clark: Welke verbanden kunnen het best gebruikt worden bij de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: De richtlijnen...
Prof. Michael Clark:  De richtlijnen voor de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan...
Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan doorligwonden?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau...
Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau waarbij een doorligwond zich vormt?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden...
Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden te ontwikkelen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: Eigenschappen van...
Prof. Michael Clark: Eigenschappen van verbanden en de lagere incidentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden
Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Dr. Evan Call: De rol van de afmeting...
Dr. Evan Call: De rol van de afmeting van het verband bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen...
Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen "in risico"

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Het gebruik van een...
Nick Santamaria: Het gebruik van een protocol bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht...
Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht verminderen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof Nick Santamaria - Is het gebruik...
Prof Nick Santamaria - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum en Mepilex Heel bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen
C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste...
Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste uitdaging in uw laatste studie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor...
Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor preventie: hoe implementeert u deze wijziging in praktijk

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit...
Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit van bewijs op tegen vroegere studies?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum...
C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum aanbrengen zodat het beter past

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Schema voor de behandeling van doorligwonden

Download het schema voor behandeling van doorligwonden