Belangrijke elementen in preventie

Belangrijke elementen in preventie, gebaseerd op het National Pressure Ulcer Advisory Panel en het European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.1

  • Risicoanalyse: er moet niet alleen een gestructureerd beleid voor risicoanalyse worden ingevoerd, maar nog belangrijker is dat de gezondheidswerkers een opleiding krijgen over het gebruik van de tool en over de basiskennis over aan doorligwonden gerelateerde problemen. Alle risicoanalyses moeten zorgvuldig worden gedocumenteerd en er moeten herevaluaties plaatsvinden.
  • Beoordeling van de huid: de toestand van de huid, zoals vochtigheid, kan het risico op schade vergroten; daarom is een gestructureerde evaluatie in het kader van een totale risicoanalyse noodzakelijk en moeten waar nodig praktische voorzorgsmaatregelen worden genomen.
  • Voeding: evaluatie van de voedingsstatus, verwijzing naar een diëtist wanneer nodig voor voedingsadvies en een analyse van de hydratatie zijn stuk voor stuk heel belangrijke stappen.
  • Verleggen van de patiënt: een belangrijke stap om de impact van de druk te verminderen. De frequentie hangt af van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, de toestand van de huid en het ondersteunend oppervlak. Het verleggen van de patiënt moet op een dusdanige manier gebeuren dat de druk wordt verminderd of herverdeeld en wrijf-/schuifkrachten worden vermeden. Zijligging in een hoek van 30° dient te worden overwogen. Waak erover dat alles zorgvuldig wordt gedocumenteerd en dat de gezondheidswerkers goed worden opgeleid.
  • Ondersteunend oppervlak: kies op basis van de noden van de patiënt het juiste hulpmiddel, evalueer dit regelmatig opnieuw en besteed bijzondere aandacht aan de hielen: de druk dient daar volledig te worden weggenomen, indien mogelijk door gebruik te maken van correct geplaatste kussens. Opmerking: het NPUAP heeft de kenmerken van de verschillende ondersteunende oppervlakken gedefinieerd.
  • Ga na welke de gevolgen zijn voor specifieke groepen, bijvoorbeeld patiënten die een heelkundige ingreep ondergaan, ouderen, patiënten die kritische zorgen behoeven, pediatrische patiënten ... Zij hebben allen misschien bijkomende verzorging nodig.