Klinisch bewijs van positieve resultaten

Talloze zorgverleners hebben nu het gebruik van Mepilex Border aan de postoperatieve behandelingsprotocollen toegevoegd en de impact ervan werd in verschillende programma's voor resultaatverbetering gedocumenteerd.
Tot dusver werden vijftien casestudy's genoteerd waarbij nagenoeg 1000 high acuity patiënten betrokken waren.


Let erop dat het gebruik van verbanden met Safetac niet uitsluit dat een alomvattend programma ter preventie van doorligwonden moet worden gebruikt (incl. ondersteunend oppervlak, lighouding, voeding, hydratatie, huidverzorging, mobiliteit).