Kom meer te weten over preventiestrategieën

  • Preventie van doorligwonden is een complex proces waarin meerdere factoren spelen. Op bewijs gebaseerde aanbevelingen die van toepassing zijn op de specifieke omgeving moeten, na zorgvuldig onderzoek door de zorgverlener, worden opgevolgd.
  • Het risico op processen komt in een aantal publicaties aan bod. Belangrijk is dat niet alleen wordt gewezen op het ontbreken van preventieprogramma's, maar ook op de niet-naleving van erkende richtlijnen.
  • De meest recente publicatie zijn de Pressure Ulcer Prevention and Treatment Clinical Practice Guidelines (richtlijnen voor de klinische praktijk ter preventie en behandeling van doorligwonden) die door het NPUAP/EPUAP werden ontwikkeld.