Risico van schuifkrachten verminderen — met Mepilex Border

Mepilex Border is een absorberend zelfklevend verband dat is aangewezen voor de behandeling en preventie van doorligwonden. Mepilex Border heeft met zijn unieke vijf-lagige structuur en  Safetac® wondcontactlaag bewezen op drie manieren te beschermen tegen de risicofactoren die een rol spelen in de vorming van doorligwonden en zorgt er eveneens voor dat de patiënt bij het wisselen van het verband minder pijn lijdt.

Verbanden met Safetac maken het mogelijk om het verband op te lichten zonder dat de adhesieve eigenschappen verloren gaan. Op die manier kunt u de toestand van de huid regelmatig controleren, zodat u het gepaste preventieprotocol voor doorligwonden kunt toepassen zonder dat u het verband hoeft te wisselen.

Uit resultaten van in-vitrotesten is gebleken dat Mepilex Border Sacrum kan helpen om de gevolgen van schuifkrachten op weefsel tijdens de gebruiksperiode met 50 procent te verminderen. Zonder Mepilex Border Sacrum is de onbeschermde huid blootgesteld aan de schadelijke effecten van schuifspanning22.