Preventie en behandeling van doorligwonden

Risicofactoren

Per : Mölnlycke Health Care, augustus 26 2013Gepost in: Preventie en behandeling van doorligwonden

Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren moeten in aanmerking worden genomen. De algemene gezondheidstoestand, voedingsstatus, huidvochtigheid, leeftijd en het eerder voorkomen van doorligwonden zijn enkele van de belangrijkste factoren die het risico op doorligwonden beïnvloeden.
Daarbovenop komen extrinsieke factoren als druk en schuifkracht.
Bovenaan pagina

Ontdek meer over de etiologie van doorligwonden

 • Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren moeten in aanmerking worden genomen.
 • Er moet een gestructureerde risicobeoordeling worden uitgevoerd. Bovendien moeten er herbeoordelingen plaatsvinden
 • Accurate documentatie van elke beoordeling is van cruciaal belang
 • Op basis van risicoanalyses moet een preventieplan worden ingevoerd
Bovenaan pagina

Op het vlak van intrinsieke risicofactoren moet het volgende worden beoordeeld:

 

Algemene gezondheidstoestand: heeft de patiënt meerdere gezondheidsproblemen of aandoeningen zoals diabetes mellitus of ademhalingsstoornissen die hem of haar vatbaar maken voor een verhoogd risico
Mobiliteitsstatus: door een verminderde mobiliteit kan de druk op gevoelige weefsels minder worden verlicht
Voedingsstatus: een slechte voeding kan meerdere gevolgen hebben. De voedingsstatus kan worden beoordeeld aan de hand van een eenvoudige gewichtsbepaling en beoordeling van specifieke indicatoren zoals hemoglobine of serumalbumine
Huidvochtigheid: dit is een veelzijdig aspect. Besef van incontinentie is van cruciaal belang, maar er moet ook rekening gehouden worden met een verhoogde lichaamstemperatuur en de gevolgen ervan
Leeftijd: het staat vast dat leeftijd samenhangt met een verhoogd risico, maar vergeet niet dat doorligwonden op elke leeftijd kunnen voorkomen indien er sprake is van meerdere risicofactoren
Eerder voorkomen van doorligwonden: genezen doorligwonden zijn zones met een verhoogd risico aangezien littekenweefsel maximaal 80 % van de oorspronkelijke breukvastheid heeft
Geneesmiddelengeschiedenis: zoals het gebruik van steroïden die de ongeschondenheid van de huid kunnen beïnvloeden
Problemen i.v.m. doorbloeding / oxygenatie: cardiovasculaire instabiliteit, inotrope ondersteuning en zuurstoftherapie staan erom bekend het risico van doorligwonden te verhogen
Bovenaan pagina

Extrinsieke risicofactoren

Vier extrinsieke factoren1, 24 vormen het vaakst een risico van weefselschade:

 1. Druk1, 24
 2. Schuifspanning1, 24, 25, 26
 3. Microklimaat van de huid1, 27 – warmte en vochtigheid
 4. Wrijving1: deze kracht wordt traditioneel in deze lijst opgenomen, maar wordt nu afzonderlijk behandeld en de wonden worden als wrijvingswonden omschreven

Een combinatie van deze krachten houdt vaak het grootste risico in voor kwetsbare patiënten. Zowel zacht weefsel, vetweefsel, bindweefsel als spierweefsel kunnen worden vervormd wanneer deze krachten erop inwerken. Ze veroorzaken druk en spanning, wat de doorbloeding en celmechanismen essentieel voor de normale werking beïnvloedt. In klinische omgevingen worden gewoonlijk ongelijkmatige krachten vastgesteld en komen schuifkrachten vaak voor. Leeftijd, levensstijl en chronische ziekten kunnen het vermogen om te reageren op deze krachten beïnvloeden.

Bovenaan pagina

DrukDefinitie: een kracht die loodrecht
op het weefseloppervlak wordt uitgeoefend.

Snelle feiten

 • Beïnvloed door stijfheid van het oppervlak, belasting, weefselsamenstelling, geometrie
 • Gewoonlijk uitgedrukt in lb/in2 (psi) of mmHg
 • Uitstekende botten kunnen aan hogere druk/spanning blootstaan en bijgevolg vaker schade aan het dieperliggende weefsel vertonen
 • Combinatie van druk met andere krachten kan problemen verergeren
 • Doorligwonden zijn doorgaans gelijk- of cirkelvormig en zien er gaaf uit
 • Invloed van tijd: grote belastingen gedurende korte tijdspannes kunnen even schadelijk zijn als kleinere belastingen gedurende langere tijdspannes
Bovenaan pagina

SchuifspanningDefinitie: een actie of spanning die het gevolg is van uitgeoefende krachten die er de oorzaak van zijn of kunnen zijn dat twee aan elkaar grenzende inwendige delen van het lichaam in het transversale vlak worden vervormd.


Snelle feiten

 • Neemt toe bij laterale bewegingen en bij plat liggen
 • De weefselvervorming kan groter zijn wanneer de schuifkrachten bij een constante druk toenemen
 • Verhoogde schuifkrachten kunnen de weefselschade erger maken
 • Door schuifspanning veroorzaakte ulcera worden vaak gekenmerkt door een minder diep wondbed dat plots dieper wordt en blauwe plekken vertoont; de huidranden kunnen gerafeld zijn
 • Schuifkrachten veroorzaken meestal diepere weefselschade die misschien niet onmiddellijk zichtbaar is
 • Van houding veranderen kan schuifspanning veroorzaken, bv. wanneer het hoofdeinde van het bed wordt verhoogd of verlaagd
Bovenaan pagina

MicroklimaatDefinitie: lokale temperatuur en vochtgehalte van het weefsel
ter hoogte van het aanrakingsvlak tussen lichaam en ondersteunend oppervlak.

Snelle feiten

 • Vocht beïnvloedt de werking van de huid
 • Vermindert stijfheid – maakt huid zachter, verweking
 • Vermindert sterkte tot 96 %, leidt tot erosie
 • Vergroot wrijvingscoëfficiënt
 • Vergroot kleefkracht op contactoppervlak – vergroot risico van schuifspanning
 • Bevordert schaafwonden, dood weefsel en ulceratie
 • Vermindert zuurgraad van de huid – verschuiving pH naar alkaliteit
 • Verhoogde temperatuur versnelt het metabolisme
 • Verhoogde temperatuur leidt tot meer zweten
 • Ter hoogte van het aanrakingsvlak met het verband komt lichaamswarmte vast te zitten waardoor de huid snel warm wordt; de warmte neemt toe en vocht hoopt zich op
 • Dierproeven hebben aangetoond dat er een verband is tussen warmteontwikkeling en ulceratie14
Bovenaan pagina

WrijfkrachtDefinitie: de contactkracht evenwijdig met het huidoppervlak bij glijden, m.a.w. het langs elkaar glijden van oppervlakken.

Snelle feiten

 • Wrijving leidt tot huidverstoring. Daardoor kan de barrièrefunctie van de huid worden aangetast zodat er een groter risico van infecties bestaat of zodat de onderliggende structuren komen bloot te liggen
 • Wrijving leidt vaak tot een oppervlakkige, ontblote en pijnlijke plek
 • De meest voorkomende plaatsen voor dit soort wond zijn het achterwerk, het sacrum, de rug, de ellebogen en de hielen
 • Wrijvingswonden kunnen vaak worden herkend als zeer onregelmatige wonden met gerafelde randen
 • Wrijving wordt traditioneel in de lijst van 4 belangrijkste extrinsieke factoren opgenomen, maar wordt voortaan afzonderlijk behandeld en de wonden worden als wrijvingswonden omschreven
Share this

Dure wonden
Dure wonden

Wereldwijd kunnen doorligwonden zwaar doorwegen op de gezondheidszorg....

Voorgeschiedenis van doorligwonden
Voorgeschiedenis van doorligwonden

Doorligwonden zijn geen nieuw verschijnsel. Uit de...

Categorieën van doorligwonden
Categorieën van doorligwonden

Om de toestand van een wond te beschrijven, raden het...

Preventiestrategieën
Preventiestrategieën

Een strategie ter preventie van doorligwonden moet altijd een risico- en...

Succesvolle behandeling
Succesvolle behandeling

Patiënten met een hoog risico op doorligwonden kunnen worden geïdentificeerd...

Preventieve verbanden
Preventieve verbanden

Mepilex® Border Sacrum kan worden toegevoegd aan uw programma voor preventie...

Vier krachten van Mepilex Border Sacrum
Vier krachten van Mepilex Border Sacrum

In vergelijking met behandeling zonder verband of verbanden...

Dr Evan Call - De rol van een siliconen...
Dr Evan Call - De rol van een siliconen laag in de preventie van doorligwonden

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden
Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden

C. Tod Brindle11 toonde aan dat Mepilex® Border Sacrum...

Het probleem bij doorligwonden
Het probleem bij doorligwonden

Ziekenhuis-verworven doorligwonden komen het meest...

Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum
Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum

Reinig steeds de wond voordat Mepilex Border Sacrum...

C. Tod Brindle - Opbouw van verband...
C. Tod Brindle - Opbouw van verband is belangrijk

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - De werking van Mepilex...
Dr. Evan Call - De werking van Mepilex Border Sacrum bij preventie

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex...
Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten...
C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten te identificeren die baat zouden hebben bij het gebruik van Mepilex Border Sacrum in hun preventieplan

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen...
Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen te wijten aan druk?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Professor Michael Clark: Welke verbanden...
Professor Michael Clark: Welke verbanden kunnen het best gebruikt worden bij de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: De richtlijnen...
Prof. Michael Clark: De richtlijnen voor de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan...
Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan doorligwonden?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau...
Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau waarbij een doorligwond zich vormt?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden...
Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden te ontwikkelen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: Eigenschappen van...
Prof. Michael Clark: Eigenschappen van verbanden en de lagere incidentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden
Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Dr. Evan Call: De rol van de afmeting...
Dr. Evan Call: De rol van de afmeting van het verband bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen...
Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen "in risico"

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Het gebruik van een...
Nick Santamaria: Het gebruik van een protocol bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht...
Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht verminderen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof Nick Santamaria - Is het gebruik...
Prof Nick Santamaria - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum en Mepilex Heel bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen
C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste...
Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste uitdaging in uw laatste studie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor...
Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor preventie: hoe implementeert u deze wijziging in praktijk

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit...
Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit van bewijs op tegen vroegere studies?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum...
C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum aanbrengen zodat het beter past

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Schema voor de behandeling van doorligwonden

Download het schema voor behandeling van doorligwonden