DrukDefinitie: een kracht die loodrecht
op het weefseloppervlak wordt uitgeoefend.

Snelle feiten

  • Beïnvloed door stijfheid van het oppervlak, belasting, weefselsamenstelling, geometrie
  • Gewoonlijk uitgedrukt in lb/in2 (psi) of mmHg
  • Uitstekende botten kunnen aan hogere druk/spanning blootstaan en bijgevolg vaker schade aan het dieperliggende weefsel vertonen
  • Combinatie van druk met andere krachten kan problemen verergeren
  • Doorligwonden zijn doorgaans gelijk- of cirkelvormig en zien er gaaf uit
  • Invloed van tijd: grote belastingen gedurende korte tijdspannes kunnen even schadelijk zijn als kleinere belastingen gedurende langere tijdspannes