Ontdek meer over de etiologie van doorligwonden

  • Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren moeten in aanmerking worden genomen.
  • Er moet een gestructureerde risicobeoordeling worden uitgevoerd. Bovendien moeten er herbeoordelingen plaatsvinden
  • Accurate documentatie van elke beoordeling is van cruciaal belang
  • Op basis van risicoanalyses moet een preventieplan worden ingevoerd