Beoordeling van doorligwonden

Verscheidene kenmerken van doorligwonden zijn belangrijk, zowel om inzicht te verwerven in de diepte en de ernst van de weefselbeschadiging als om de verzorgingswijze en de keuze van het verband te kunnen bepalen.

De volgende elementen moeten worden beoordeeld:

 • Fase
 • Plaats
 • Omvang (lengte, breedte, diepte)
  (foto's kunnen helpen)
 • Is er sprake van ondermijning?
 • Sinuskanaal/tunnelvorming
 • Aanwezigheid van necrotisch weefsel/dood weefsel
 • Aanwezigheid van granulatieweefsel
 • Exsudaat
 • Pijn: werd er een pijnanalyse gedaan en werden pijnbestrijdingsstrategieën toegepast?
 • Toestand van de huid rondom de wond