Preventie en behandeling van doorligwonden

Dure wonden

Per : Mölnlycke Health Care, augustus 26 2013Gepost in: Preventie en behandeling van doorligwonden

Wereldwijd kunnen doorligwonden zwaar doorwegen op de gezondheidszorg.
Deze pijnlijke wonden kunnen de levenskwaliteit van de patiënt sterk doen verminderen en gezondheidswerkers dienen na te gaan welke besparingen de toepassing van preventieprotocollen op langere termijn kan opleveren. De kosten van een verband zijn bijvoorbeeld minimaal in vergelijking met de kosten voor de behandeling van een echte doorligwond.

Bovenaan pagina

Meer weten over de gevolgen van doorligwonden

Doorligwonden kunnen een grote invloed hebben op zowel de betrokken patiënt als de gezondheidszorg als geheel.

Het lijden van de patiënt verergert

 • Meer leed
 • Meer pijn
 • Niet in staat om zijn gewone dagelijkse handelingen te hernemen
 • Levenskwaliteit is afgenomen
 • Verhoogd risico op infecties
 • Verhoogd sterfterisico

Kosten van de zorg stijgen

 • Langer verblijf in het ziekenhuis
 • Verpleegduur neemt toe
 • Kosten van verbruiksgoederen stijgen
 • Kosten van geneesmiddelen stijgen
Bovenaan pagina

Pijnimpact

Doorligwonden zijn pijnlijke wonden waardoor de levenskwaliteit van de patiënt sterk kan verminderen. De pijn die doorligwonden veroorzaken, werd vaak niet erkend. Recent onderzoek heeft echter de volgende statistische gegevens met betrekking tot pijn bij de patiënt opgeleverd:

 • Tot 87,5% van de patiënten zegt pijn te hebben wanneer het verband wordt vervangen12
 • Pijnprevalentie doorligwonden: prevalentie 16,3%13


De NPUAP/EPUAP-richtlijnen die onlangs werden gepubliceerd, stellen dat deze pijn kan worden “gekwantificeerd”, maar ook dat “differentiatie” met andere pijnepisodes mogelijk is en dat, wat belangrijk is, deze pijn zich niet alleen manifesteert tijdens de behandeling, maar ook in rust. De richtlijnen stellen verder dat alle patiënten met doorligwonden aan de hand van een gevalideerde pijnschaal moeten worden beoordeeld en dat er maatregelen moeten worden genomen op het vlak van zowel preventie als behandeling.

Voorbeeld van een tool voor pijnevaluatie


Download hier een pdf van het tool voor pijnevaluatie

Meer recent werden ook pijn of een veranderd gevoel geïdentificeerd als mogelijk te hanteren risicofactor, hoewel verder onderzoek hiervoor nodig is.

Bovenaan pagina

Financiële impact

Doorligwonden kunnen zwaar doorwegen op de gezondheidszorg wereldwijd; opvallend is dat de bijkomende kosten ten gevolge van rechtszaken de voorbije jaren sterk zijn gestegen.
Zorgverleners dienen zich bewust te zijn van zowel de rechtstreekse als onrechtstreekse kosten en moeten nagaan welke besparingen de toepassing van preventieprotocollen op langere termijn kan opleveren. De kosten van een verband als preventie zijn bijvoorbeeld minimaal in vergelijking met de kosten voor de behandeling van een echte doorligwonden.

Enkele feiten met betrekking tot het echte financiële kostenplaatje van doorligwonden:

Feit 1 de kosten voor de ziekenhuissector in de VS worden geraamd op $11 miljard per jaar14.
Feit 2 de kosten voor de UK National Health Service (openbare gezondheidszorg in het VK) worden geraamd op
£1,4 tot £2,1 miljard per jaar (4 % van de totale NHS-uitgaven)15.
Feit 3 Er worden nog steeds heel wat rechtszaken die betrekking hebben op zowel de acute verzorging als de verzorging op lange termijn – en in bepaalde gevallen lopen de te betalen bedragen hoog op16.
Feit 4 De gemiddelde kostprijs voor de behandeling van een patiënt met een doorligwond waarvan de diepte niet is gekend of met schade aan het dieper gelegen weefsel wordt geraamd op $43.18017,18.
Feit 5 VS – uit één rapport is gebleken dat de gemiddelde duur van een verblijf in het ziekenhuis bijna 3 x langer is19.
Feit 6 De gemiddelde ziekenhuiskosten voor doorligwonden in de VS bedragen $14.260, terwijl diezelfde kosten in Korea tussen $3000 en $7000 liggen11.
Feit 7 De kosten voor de behandeling van doorligwonden in de gemeenschap in Canada zouden $9000 bedragen20.

 

Share this

Voorgeschiedenis van doorligwonden
Voorgeschiedenis van doorligwonden

Doorligwonden zijn geen nieuw verschijnsel. Uit de...

Risicofactoren
Risicofactoren

Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren moeten in aanmerking worden...

Categorieën van doorligwonden
Categorieën van doorligwonden

Om de toestand van een wond te beschrijven, raden het...

Preventiestrategieën
Preventiestrategieën

Een strategie ter preventie van doorligwonden moet altijd een risico- en...

Succesvolle behandeling
Succesvolle behandeling

Patiënten met een hoog risico op doorligwonden kunnen worden geïdentificeerd...

Preventieve verbanden
Preventieve verbanden

Mepilex® Border Sacrum kan worden toegevoegd aan uw programma voor preventie...

Vier krachten van Mepilex Border Sacrum
Vier krachten van Mepilex Border Sacrum

In vergelijking met behandeling zonder verband of verbanden...

Dr Evan Call - De rol van een siliconen...
Dr Evan Call - De rol van een siliconen laag in de preventie van doorligwonden

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden
Klinisch bewezen: vermindert doorligwonden

C. Tod Brindle11 toonde aan dat Mepilex® Border Sacrum...

Het probleem bij doorligwonden
Het probleem bij doorligwonden

Ziekenhuis-verworven doorligwonden komen het meest...

Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum
Applicatievideo: Mepilex Border Sacrum

Reinig steeds de wond voordat Mepilex Border Sacrum...

C. Tod Brindle - Opbouw van verband...
C. Tod Brindle - Opbouw van verband is belangrijk

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - De werking van Mepilex...
Dr. Evan Call - De werking van Mepilex Border Sacrum bij preventie

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex...
Peggy Kalowes - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten...
C. Tod Brindle - Risicocriteria om patiënten te identificeren die baat zouden hebben bij het gebruik van Mepilex Border Sacrum in hun preventieplan

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen...
Dr. Evan Call - Zijn doorligwonden alleen te wijten aan druk?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Professor Michael Clark: Welke verbanden...
Professor Michael Clark: Welke verbanden kunnen het best gebruikt worden bij de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: De richtlijnen...
Prof. Michael Clark: De richtlijnen voor de preventie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan...
Prof. Cees Oomens: Waardoor ontstaan doorligwonden?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau...
Prof. Cees Oomens: Wat is het drukniveau waarbij een doorligwond zich vormt?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden...
Paulo Alves: Het potentieel om doorligwonden te ontwikkelen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof. Michael Clark: Eigenschappen van...
Prof. Michael Clark: Eigenschappen van verbanden en de lagere incidentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden
Paulo Alves: De prevalentie van doorligwonden

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Dr. Evan Call: De rol van de afmeting...
Dr. Evan Call: De rol van de afmeting van het verband bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen...
Nick Santamaria: Verbanden voor lichaamsdelen "in risico"

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Nick Santamaria: Het gebruik van een...
Nick Santamaria: Het gebruik van een protocol bij preventie

Op 3 september organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht...
Prof. Cees Oomens: Hoe verbanden schuifkracht verminderen

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

Prof Nick Santamaria - Is het gebruik...
Prof Nick Santamaria - Is het gebruik van Mepilex Border Sacrum en Mepilex Heel bij preventie een klinisch efficiënte strategie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen
C. Tod Brindle: Tools om risico te berekenen

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste...
Prof. Peggy Kalowes: Wat was de grootste uitdaging in uw laatste studie?

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care...

Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor...
Prof. Nick Santamaria - Verbanden voor preventie: hoe implementeert u deze wijziging in praktijk

Op 17 mei 2013 organiseerde Mölnlycke Health Care samen...

Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit...
Paulo Alves: Hoe weegt de kwaliteit van bewijs op tegen vroegere studies?

Mölnlycke Health Care organiseerde samen met enkele...

C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum...
C. Tod Brindle: Mepilex Border Sacrum aanbrengen zodat het beter past

Tijdens het World Union congres van 2012 in Yokohama,...

Schema voor de behandeling van doorligwonden

Download het schema voor behandeling van doorligwonden