Financiële impact

Doorligwonden kunnen zwaar doorwegen op de gezondheidszorg wereldwijd; opvallend is dat de bijkomende kosten ten gevolge van rechtszaken de voorbije jaren sterk zijn gestegen.
Zorgverleners dienen zich bewust te zijn van zowel de rechtstreekse als onrechtstreekse kosten en moeten nagaan welke besparingen de toepassing van preventieprotocollen op langere termijn kan opleveren. De kosten van een verband als preventie zijn bijvoorbeeld minimaal in vergelijking met de kosten voor de behandeling van een echte doorligwonden.

Enkele feiten met betrekking tot het echte financiële kostenplaatje van doorligwonden:

Feit 1 de kosten voor de ziekenhuissector in de VS worden geraamd op $11 miljard per jaar14.
Feit 2 de kosten voor de UK National Health Service (openbare gezondheidszorg in het VK) worden geraamd op
£1,4 tot £2,1 miljard per jaar (4 % van de totale NHS-uitgaven)15.
Feit 3 Er worden nog steeds heel wat rechtszaken die betrekking hebben op zowel de acute verzorging als de verzorging op lange termijn – en in bepaalde gevallen lopen de te betalen bedragen hoog op16.
Feit 4 De gemiddelde kostprijs voor de behandeling van een patiënt met een doorligwond waarvan de diepte niet is gekend of met schade aan het dieper gelegen weefsel wordt geraamd op $43.18017,18.
Feit 5 VS – uit één rapport is gebleken dat de gemiddelde duur van een verblijf in het ziekenhuis bijna 3 x langer is19.
Feit 6 De gemiddelde ziekenhuiskosten voor doorligwonden in de VS bedragen $14.260, terwijl diezelfde kosten in Korea tussen $3000 en $7000 liggen11.
Feit 7 De kosten voor de behandeling van doorligwonden in de gemeenschap in Canada zouden $9000 bedragen20.