Meer weten over de gevolgen van doorligwonden

Doorligwonden kunnen een grote invloed hebben op zowel de betrokken patiënt als de gezondheidszorg als geheel.

Het lijden van de patiënt verergert

  • Meer leed
  • Meer pijn
  • Niet in staat om zijn gewone dagelijkse handelingen te hernemen
  • Levenskwaliteit is afgenomen
  • Verhoogd risico op infecties
  • Verhoogd sterfterisico

Kosten van de zorg stijgen

  • Langer verblijf in het ziekenhuis
  • Verpleegduur neemt toe
  • Kosten van verbruiksgoederen stijgen
  • Kosten van geneesmiddelen stijgen