Pijnimpact

Doorligwonden zijn pijnlijke wonden waardoor de levenskwaliteit van de patiënt sterk kan verminderen. De pijn die doorligwonden veroorzaken, werd vaak niet erkend. Recent onderzoek heeft echter de volgende statistische gegevens met betrekking tot pijn bij de patiënt opgeleverd:

  • Tot 87,5% van de patiënten zegt pijn te hebben wanneer het verband wordt vervangen12
  • Pijnprevalentie doorligwonden: prevalentie 16,3%13


De NPUAP/EPUAP-richtlijnen die onlangs werden gepubliceerd, stellen dat deze pijn kan worden “gekwantificeerd”, maar ook dat “differentiatie” met andere pijnepisodes mogelijk is en dat, wat belangrijk is, deze pijn zich niet alleen manifesteert tijdens de behandeling, maar ook in rust. De richtlijnen stellen verder dat alle patiënten met doorligwonden aan de hand van een gevalideerde pijnschaal moeten worden beoordeeld en dat er maatregelen moeten worden genomen op het vlak van zowel preventie als behandeling.

Voorbeeld van een tool voor pijnevaluatie


Download hier een pdf van het tool voor pijnevaluatie

Meer recent werden ook pijn of een veranderd gevoel geïdentificeerd als mogelijk te hanteren risicofactor, hoewel verder onderzoek hiervoor nodig is.