Patiëntverwarming

Hypothermie: de risico's

Per : Mölnlycke Health Care, mei 21 2014Gepost in: Patiëntverwarming

Hypothermie is een gekende en vaak voorkomende complicatie die zich voor, tijdens of na een ingreep kan voordoen.

 Dit kan leiden tot:

  • Een verhoogd risico op medische complicaties zoals cardiovasculaire 
    verwikkelingen en meer bloedverlies met een groter risico op morbiditeit1.
  • Een verhoogd risico op postoperatieve wondinfecties.
  • Een verlengde behandeltijd of een langer ziekenhuisverblijf, wat zich vertaalt in extra kosten.
  • Angst en ongemak voor de patiënt1.

 

Blijf op de hoogte over patiëntverwarming.

 

De economische gevolgen van hypothermie - prewarming ter voorkoming van infectie:

Patiënten met milde hypothermie hebben drie keer zo veel postoperatieve wondinfecties (surgical site infections, SSI’s) als normothermische patiënten. De patiënten ontwikkelen een SSI, die de behandelingskosten opdrijft en hen langer in het ziekenhuis houdt. De kosten per SSI kunnen voorzichtig worden geraamd op 2.650 €2.

Met een gepaste peri-operatieve verwarming kan het aantal SSI’s met 25%-30% worden verminderd, wat mogelijk besparingen kan opleveren voor een ziekenhuis2
Klik hier voor meer informatie over peri-operatieve hypothermie


Het belang van prewarming
Onbedoelde peri-operatieve hypothermie is een veel voorkomende complicatie. Het toedienen van anesthesie veroorzaakt vasodilatie, wat zorgt voor een daling van de kerntemperatuur van de patiënt. Er vindt een redistributie plaats van lichaamswarmte van de kern naar de periferie, beter bekend als redistributie hypothermie.  81%* van de temperatuursdaling tijdens het eerste uur van de anesthesie wordt veroorzaakt door redistributie hypothermie. Gemiddeld daalt de kerntemperatuur met 1-1.5°C* binnen het eerste uur na inductie.


Door het toepassen van actieve prewarming gedurende 30 minuten voor aanvang van de ingreep wordt het temperatuursverschil tussen de kern en de periferie verkleind. Prewarming vermindert de impact van redistributie hypothermie.


In de praktijk wordt prewarming zelden of niet toegepast. Patiënten krijgen een verwarmde molton die na 5 minuten reeds afkoelt. Actieve verwarmingssystemen worden niet gebruikt wegens hun beperkingen qua gebruiksvriendelijkheid, verplaatsbaarheid en het beperkte aantal machines die voorradig zijn.


Tijdens de operatie worden actieve verwarmingssystemen gebruikt voor ingrepen die minstens 60-90 minuten duren. Verschillende richtlijnen bevelen echter actieve warming aan bij ingrepen vanaf 30 minuten.
Zonder prewarming kunnen actieve verwarmingssystemen het verlies aan temperatuur tijdens het eerste uur van de operatie niet compenseren. Dit betekent dat korter durende ingrepen, met name tussen 30 en 120 minuten,  zeker ook baat hebben bij actieve prewarming.

Share this

Onderzoek naar de veiligheid en doeltreffendheid...
Onderzoek naar de veiligheid en doeltreffendheid van BARRIER Easywarm

Een onderzoek om de veiligheid en doeltreffendheid...

Peri-operatieve hypothermie
Peri-operatieve hypothermie

Peri-operatieve hypothermie doet zich voor wanneer...

Wetenschappelijk rapport - Dr. Sessler...
Wetenschappelijk rapport - Dr. Sessler & Dr. Raeder

Wetenschappelijk rapport: 'How to improve your patient...

Multicenter studie - Prof. Dr. Van De...
Multicenter studie - Prof. Dr. Van De Velde en dr. E. Van Gerven

Wetenschappelijk rapport: 'how to improve your patient...

Interesse in expertopinies rond warmtemanagement?
Interesse in expertopinies rond warmtemanagement?

Over het belang van temperatuurmanagement hoeft niemand...

Studie Honar (2013): 1/3 van de patiënten...
Studie Honar (2013): 1/3 van de patiënten hypothermisch ondanks actieve verwarming

Het voorkomen van peri-operatieve hypothermie ligt...

E-learning: perioperatieve hypothermie...
E-learning: perioperatieve hypothermie

Ongewilde perioperatieve hypothermie is een risico...