Postoperatieve blaarvorming

Wat zijn de vereisten voor een chirurgisch verband?

Per : Mölnlycke Health Care, augustus 26 2013Gepost in: Postoperatieve blaarvorming


Exsudaatmanagement

Mepilex® Border zorgt voor een optimale vloeistofafvoer na de ingreep. Het heeft een unieke 5-lagige structuur die de vloeistof effectief absorbeert, verspreidt en vasthoudt.

Door het grote retentievermogen is er weinig kans op lekken en hoeft het verband niet zo vaak te worden vervangen.

 


Pijnbehandeling

Wondpijn bij een verbandwissel is een verschrikkelijk aspect van het leven met een chronische wond10. Voor acute wonden, zoals chirurgische wonden, is het aantal verbandwissels kleiner. Toch moet ook hier de pijn bij verbandwissels worden behandeld11.
Er bestaat consensus11 over de belangrijkste principes om de pijn bij procedures met een verband tot een minimum te beperken.
- Ga ervan uit dat alle wonden pijn doen.
- Evalueer altijd de pijn.
- Kies een atraumatisch verband.

Safetac® is een unieke adhesieve wondcontactlaag die pijn voor de patiënt en trauma voor de wond minimaliseert. Verbanden met Safetac zijn minder pijnlijk, omdat:
1) het verband zich hecht aan droge oppervlakten, zoals de huid, en niet aan vochtige oppervlakten, zoals open wonden12;
2) het verband zich vormt naar huidporiën, meer huidoppervlakte bedekt en de trekkracht bij het verwijderen verspreidt waardoor beschadiging van de huid wordt voorkomen13;
3) het verband aansluit aan de wondranden, zodat de verspreiding van exsudaat en de kans op verweking tot een minimum worden beperkt14,15.

 

Referenties

 1. Postoperative wound blistering - Is there a link with dressing usage? WC vol 11 nu 7; S.K. Gupta et al, 2002.
 2. Eliminating Blister Formation in Post-operative Orthopedic Patients. Eliminating blister formation in post-operative adult orthopedic patients | CPIP Project Batch 18 | Copyright © 2008 National University Health System. Margaret Lee, 2008
 3. Prospective, randomised, controlled trial comparing wound dressings used in hip and knee surgery: Aquacel and Tegaderm versus Cultiplast. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 1, 18-22. M.J. Ravenscroft et al, 2006
 4. Wound blisters post hip surgery: a Prospective trial comparing dressings. ANZ J Surg 2002, 72(10): 716–19. N. Lawrentschuk et al, 2002
 5. A one hospital study of the effect of wound dressings and other related factors on skin blistering following total hip and knee arthroplasty. J Orthopaedic Nurs 2000; 4: 2, 71-77. R. Jester, et al, 2000
 6. Choice of dressing has a major impact on blistering and healing outcomes in orthopaedic patients. J Wound Care 2005; 14: 1, 27-29. T. Cosker et al. 2005
 7. Addressing Post Surgical Wound Blistering. Poster Presentation at TVS Congress, UK. Sutton J et al 2011
 8. An investigation into the prevention of blistering in post-operative wounds. Poster presentation at the EWMA conference, Brussels, Belgium. K Ousey et al, 2011
 9. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presentation at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008: Wiberg AB et al.
 10. Price, P. et al. Dressing Related Pain in Patients with Chronic Wounds; an International Patient Perspective. International Wound Journal, 2008
 11. Price, P. et al. Managing painful chronic wounds: the Wound Pain Management Model. International Wound Journal, 2007
 12. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK; 2005
 13. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008
 14. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 15. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001
 16. Effect of dressing choice on outcomes after hip and knee arthroplasty: a literature review. J Wound Care  2009 Nov;18(11):449-50. Tustanowski J. 2009
 17. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post-operative wound care following hip and knee arthroplasty: Poster presentation at the EWMA conference Brussels, Belgium: Catharina Johansson et al; 2011
Share this

Voorkomen van postoperatieve blaarvorming
Voorkomen van postoperatieve blaarvorming

Preventie van blaarvorming is een proces waarin meerdere factoren spelen. Enkele van de volgende aspecten kunnen postoperatieve...

Blaarvorming begrijpen en voorkomen
Blaarvorming begrijpen en voorkomen

Postoperatieve blaarvorming kan pijn, ongemak en aanhoudende wondlekkage veroorzaken alsook chirurgische wondinfecties....