Prikaccidenten

Inhoud EU richtlijn

Per : Mölnlycke Health Care, mei 21 2014Gepost in: Prikaccidenten

Wat betekent deze EU Richtlijn en sinds wanneer is deze van kracht?

De Europese Richtlijn over prikaccidenten legt een kader vast voor het opzetten van een initiatief op Europese schaal dat moet leiden tot de toepassing van de beste praktijken om gezondheidszorgwerkers in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten werken.

Op 10 mei 2010 werd de richtlijn ingevoerd om letsels en door bloed overgedragen infecties bij gezondheidszorgwerkers door scherpe instrumenten te voorkomen. De lidstaten van de EU moesten deze richtlijn tegen 11 mei 2013 omzetten in hun nationale wetgeving.

Waarom wordt de Europese Richtlijn over prikaccidenten ingevoerd?

Deze richtlijn speelt in op het feit dat ongevallen met scherpe objecten één van de grootste risico's vormen voor de veiligheid en gezondheid van gezondheidszorgwerkers. In Europa gebeuren jaarlijks immers naar schatting één miljoen ongevallen met prikaccidenten, zonder rekening te houden met het aantal niet gemelde ongevallen. De daaraan verbonden letsels zijn een reden tot bezorgdheid, aangezien ze kunnen leiden tot infecties door ziektekiemen uit het bloed, waaronder hepatitis B, hepatitis C en HIV. Het spreekt voor zich dat letsels door scherpe voorwerpen, naast het feit dat ze hoge kosten meebrengen, ook veel leed veroorzaken bij de getroffen gezondheidszorgwerkers en hun gezinnen. In het VK zouden letsels door scherpe objecten elke Engelse ziekenhuisgroep jaarlijks zo'n 500 000 GBP kosten.

Welke informatie wordt verstrekt in de Europese Richtlijn over prikaccidenten?

De richtlijn legt een kader vast dat maatregelen omvat op het vlak van risicoanalyse, risicopreventie, opleiding en voorlichting, sensibilisering en controle, alsook reactie- en opvolgingsprocedures in verband met letsels door scherpe voorwerpen.

Meer informatie

 RIVM - Nederland

  • W.L.M Ruijs et al, Prikaccidenten in de arbeidssituatie, November 2008
    rivm/bibliotheek/rapporten
  • Landelijke Richtlijn Prikaccidenten, April 2007

WIV - België

  • E. Leens, Surveillance van accidentele bloedcontacten in Belgische ziekenhuizen, 2003-2009 

Hoge Gezondheidsraad - België

Aanbevelingen betreffende de preventie van accidentele contacten met bloed en andere lichaamsvochten in de verzorgingsinstellingen, Mei 2011
European Biosafety Network 

Share this

Campagnemateriaal
Campagnemateriaal

Voer campagne in het ziekenhuis!  92% van de handschoenperforaties...

Wetenschappelijke informatie
Wetenschappelijke informatie

Lees de introductie van de klinische samenvattingen en vraag...

Testimonial - Jane Aston
Testimonial - Jane Aston

Een prikaccident, wat nu?  Wat betekent het voor u, uw werk...