Brandwonden

Verbandwissels kunnen een traumatische en zeer pijnlijke ervaring zijn voor brandwondpatiënten

Ondanks het feit dat brandwonden vermeden kunnen worden, vormen ze wereldwijd een gezondheidsprobleem dat zich vooral voordoet in de thuis- en werkomgeving. In 2004 liepen ongeveer 11 miljoen mensen een brandwond op die zo ernstig was dat ze medische aandacht nodig hadden.

In ontwikkelde landen is het overlevingspercentage van slachtoffers met ernstige brandwonden enorm gestegen. Dat is voornamelijk te danken aan de ontwikkelingen op vlak van verbanden en de kwaliteit van patiëntenzorg in het algemeen. In ontwikkelingslanden, waar het grotendeel van brandwonden voorkomt (bijna de helft van de brandwonden wereldwijd wordt opgelopen in Zuid-Oost Azië), ligt het sterftecijfer bij kinderen tot zeven keer hoger.

Mölnlycke Health Care is toegewijd om oplossingen te vinden voor zorgverleners in de brandwondzorg en hun patïenten. Of u nu een pediatrische brandwond, tweedegraads brandwond of brandwond op het gezicht behandelt, of als u een oplossing nodig heeft voor donorsites, fixatie van huidgreffes zonder nietjes, uitbreiding van huidgreffes of complexe nabehandeling van brandwonden, dan hebben wij een oplossing voor u.

Het is zinnig om van ieder voordeel gebruik te maken. Daarom is het gebruik van wondverbanden met Safetac®, waarvan het bewezen is dat de verbandwissels minder pijnlijk zijn, een veilige keuze1.

Brochure: Behandeling van brandwonden

Over brandwonden

De ernst van de daadwerkelijke brandwond is afhankelijk van twee factoren; de omvang van de wond en de diepte van het weefsel dat door de warmtebron beschadigd is geraakt. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met andere gebeurtenissen en gezondheidsfactoren bij de inschatting van de ernst van de wond op het gestel van het individu, zoals inademingsletsel (van rook en hete gassen die tijdens de trauma zijn ingeademd), bijbehorend traumaletsel (zoals het breken van ledematen bij het wegvluchten van de gebeurtenis) en onderliggende medische aandoeningen.

Zelfs bij kleine brandwonden kunnen bacteriën de huid binnendringen. Door de verminderde integriteit van de huid, blijft pijn een belangrijke factor en kunnen er misvormende littekens ontstaan (Rockwell et al, 1989).

Types brandwonden
Brandwonden kunnen op verschillende manieren worden veroorzaakt:
•    Direct contact met een heet voorwerp (contact)
•    Contact met een vlam of oververhitte gassen (vlam)
•    Contact met hete vloeistof (verbranding)
•    Hoogspanning die door weefsel stroomt
•    Blootstelling aan chemicaliën
•    Blootstelling aan een stralingsbron

Download hier het volledige artikel

Share this