Patientverwarming

Doeltreffende patiëntverwarming

Doeltreffende patiëntverwarming helpt hypothermie te voorkomen tijdens de volledige peri-operatieve periode. Dit leidt tot een vermindering van het aantal postoperatieve wondinfecties, overige complicaties, angst en behandeltijd. Dit vertaalt zich in een betere patiëntendoorstroming en kostenbesparing. 

Efficiënte oplossing voor patiëntverwarming

De BARRIER EasyWarm auto-actieve warmtedeken biedt veilige patiëntverwarming in de perioperatieve omgeving in het bijzonder wanneer de patiënt voorverwarmd wordt.  Dit helpt om de temperatuursdaling bij redistributie hypothermie, veroorzaakt dor anesthesie, te beperken.

Bij opening van de verpakking bereikt de deken binnen 30 minuten een temperatuur van 44°C en behoudt deze gedurende 10 uur1.

De autoactieve warmtedeken helpt hypothermie1 te voorkomen, is handig in gebruik en makkelijk te gebruiken voor, tijdens en na de ingreep.

Behoud van temperatuur

Klik hier en lees meer over de studie die aantoont dat de auto-actieve warmtedeken hypothermie helpt te voorkomen.

Risico's en gevolgen van hypothermie

Hypothermie is een gekende en vaak voorkomende complicatie die zich voor, tijdens of na een ingreep kan voordoen....

Referenties

1. Clinical to assess the safety and efficacy of an active self-warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2012.

Share this