<p>patientenverwarming</p>

patientenverwarming

Risico's en gevolgen van hypothermie

Hypothermie is een gekende en vaak voorkomende complicatie die zich voor, tijdens of na een ingreep kan voordoen.

Dit kan leiden tot:

  • Een verhoogd risico op medische complicaties zoals cardiovasculaire verwikkelingen en meer bloedverlies met een groter risico op morbiditeit1.
  • Een verhoogd risico op postoperatieve wondinfecties.
  • Een verlengde behandeltijd of een langer ziekenhuisverblijf, wat zich vertaalt in extra kosten.
  • Angst en ongemak voor de patiënt1.

 

De economische gevolgen van hypothermie - prewarming ter voorkoming van infectie:

 Patiënten met milde hypothermie hebben drie keer zo veel postoperatieve wondinfecties (surgical site infections, SSI’s) als normothermische patiënten. De patiënten ontwikkelen een SSI, die de behandelingskosten opdrijft en hen langer in het ziekenhuis houdt. De kosten per SSI kunnen voorzichtig worden geraamd op 2.650 €2.

Met een gepaste peri-operatieve verwarming kan het aantal SSI’s met 25%-30% worden verminderd, wat mogelijk besparingen kan opleveren voor een ziekenhuis2


Klik hier voor meer informatie over peri-operatieve hypothermie

 

Referenties

  1. Barash PG (ed). ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1993; 21: Ch 7.
  2. Inadvertent perioperative hypothermia. Costing report implementing NICE guidance. NICE clinical guideline 65.2008.
Share this