De hoge kosten en risico's van microbiële contaminatie

Het risico van infectie door chirurgische ingrepen en de kosten ervan

Op elk willekeurig moment lijden 1,4 miljoen mensen aan zorggerelateerde infecties (HCAI's)1, met grote financiële gevolgen en onnodig lijden van de patiënten tot gevolg. Wereldwijd raakt 1 op de 11 patiënten in ziekenhuizen besmet met infecties die potentieel levensbedreigende gevolgen kunnen hebben.1 In een recent onderzoek van de Europese Commissie bleek dat zo'n 16 miljoen extra ziekenhuisbedden voor de behandeling van HAI's werden gebruikt en dat kost ziekenhuizen per dag 435 euro, waardoor er per jaar 7 miljard euro onnodig wordt uitgegeven.3

Postoperatieve wondinfecties (SSI's - surgical site infections) en ziekenhuisinfecties (HAI's - hospital acquiered infections)

SSI's vertegenwoordigen 14 % van alle HAI's en zijn de derde meest voorkomende soort HAI na urinewegeninfecties en longontsteking.6 Het sterftecijfer onder patiënten met een SSI ligt twee keer zo hoog als bij niet-geïnfecteerde patiënten.6

HAI's zijn een ernstig probleem. In het Verenigd Koninkrijk worden elk jaar bijvoorbeeld meer dan 300.000 gevallen van HAI gemeld.9 Alleen al in het Verenigd Koninkrijk overlijden elk jaar ongeveer 5.000 mensen aan HAI's.10

In een recent rapport van het European Centre for Disease Prevention staat dat ongeveer 20 tot 30 % van deze nosocomiale infecties onder de huidige omstandigheden in de gezondheidszorg kan worden voorkomen.11

Hoe worden wondinfecties in de OK overgedragen?

Infecties van de wond worden veroorzaakt door micro-organismen die in de wond terecht zijn gekomen. Dat kan via direct contact met de patiënt of het personeel. Of indirect via de lucht of door contact met gecontamineerde medische uitrusting. De infectie kan van de patiënten zelf komen (endogeen), bijvoorbeeld van de huid van de patiënt. De bron van de infectie kan ook exogeen zijn, meestal van het medische personeel.9


De risico's van microbiële contaminatie - de uitdaging van MRSA

Naar schatting draagt een derde van de wereldbevolking van nature Staphylococcus aureus – de ‘SA’ in MRSA – op de huid10. Deze bacteriën kunnen infecties in open wonden en andere gevoelige gebieden van de patiënten veroorzaken.10 Daarom is het belangrijk om Staphylococcus aureus uit de buurt van open wonden bij patiënten te houden.

MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus) vormt een grote uitdaging voor de gezondheidssector wereldwijd. Eenmaal ontwikkeld, zijn deze infecties moeilijk te behandelen omdat ze resistent zijn tegen verschillende antibiotica. Daarom moet MRSA worden bestreden met een efficiënte infectiepreventie.


De kosten van infecties als gevolg van chirurgische ingrepen

De totale kosten van ziekenhuisinfecties zijn hoog en postoperatieve wondinfecties (SSI) zijn de derde meest voorkomende oorzaak van infecties in ziekenhuizen.1

Uit een recent onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat ongeveer 16 miljoen extra ziekenhuisdagen worden gebruikt voor de behandeling van HAI's en dat kost ziekenhuizen 435 euro per dag; een onnodige extra uitgave van 7 miljard euro per jaar.3

De locatie van de infectie speelt echter een grote rol in de ernst van de gevolgen ervan. Een oppervlakkige postoperatieve infectie kost naar schatting ongeveer 400 dollar per geval terwijl een ernstige infectie in een orgaan of holte 30.000 dollar kost.4 De kosten van SSI's worden echter vaak te laag ingeschat omdat deze infecties niet altijd op de juiste manier worden gemeld en vanwege het feit dat er bij de meeste onderzoeken alleen naar de kosten van het verlengde verblijf in het ziekenhuis wordt gekeken.3, 5

Onze oplossing - infectiepreventie bij chirurgische ingrepen

De oplossing van Mölnlycke Health Care bij de preventie van infecties volgt uw patiënt voor en tijdens de operatie en voorziet zorgverleners van de juiste uitrusting zodat ze infecties door operaties kunnen voorkomen. Met onze productgamma's BARRIER® staff clothing, BARRIER® afdeklakens en -sets, HiBi® antiseptica en onze Biogel® operatiehandschoenen kunnen de problemen met operatiegerelateerde infecties in uw ziekenhuis aangepakt worden.

Referenties

  1. WHO Safety Curriculum Minimizing infection through improved infection control (http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/who_mc_topic-9.pdf)
  2. National Audit Office. Improving Patient Care by Reducing The Risk of Hospital Acquired Infection: A Progress Report. 2004.
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe. 2008: Ch 2: Healthcare-associated infections
  4. Emori; Gaynes An Overview of Nosocomial Infections, Including the Role of the Microbiolog Laboratory; American Society for Microbiology OCt. 1993, p. 428-442
  5. R, Keele; Chapter 9; Nursing Research and Evidence – Based Practice; 10 steps to success; Jones and Bartlett; 2011
  6. Plowman R, Graves N, Griffin MAS, Roberts JA, Swan AV, Cookson B, Taylor L. 2001.The rate and cost of hospital-acquired infections occurring in patients admitted to selected specialities of a district general hospital in England and the national burden imposed. J of Hosp Infec. 47; 198-209
  7. National Audit Office: Management and Control of Hospital Acquired Infection in Acute NHS Trusts in England. 17th February 2000.
  8. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe 2008. Chapter 2: Healthcare-associated infections Urban, 
  9. G. Ducel et al; Prevention of hospital-acquired infections; WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12
  10. Health Protection Agency, MRSA-informatie voor patiënten (www.hpa.org.uk).
Share this