Postoperatieve blaren

Inleiding tot postoperatieve blaarvorming

Na een operatie is het van belang dat de chirurgische wond in de meest ideale omstandigheden kan genezen.

Daarom is het bij het verzorgen van de wond het belangrijk te kiezen voor een verband dat de kans op infecties, lekkage, blaarvorming en roodheid minimaliseert. Bovendien dient het verband pijn te minimaliseren alsook het aantal verbandwissels. 

Onze oplossing: Brochure Mepilex Border Post-Op

Preventie van postoperatieve blaarvorming

Bij het voorkomen van postoperatieve blaren moeten de volgende zaken nagestreefd worden: een juiste verbandkeuze een juiste applicatiemethode een minimum aan verbandwissels  ...

Vereisten van een chirurgisch verband

Chirurgische verbanden kunnen een belangrijke rol spelen in de vooruitgang van de chirurgische wond door te zorgen voor een optimale wondomgeving die de genezing bevordert, maar ook door een...

Over postoperatieve blaarvorming

Bij blaarvorming komt de epidermis los van de dermis, waardoor vingerachtige uitstulpingen van het epidermaal weefsel die de epidermis en dermis bij elkaar houden, verzwakken. Dat zorgt ervoor dat de twee lagen loskomen1.

Omvang van het probleem
Dit fenomeen wordt steeds vaker in de literatuur vermeld, waarbij het vooral op orthopedische afdelingen en dan voornamelijk bij patiënten met arthroplastiek van de heup of knie voorkomt:

 • 13 -35 procent prevalentie bij postoperatieve orthopedische patiënten1-7

 

Prevalentie wordt ook gemeld bij patiënten die andere chirurgische procedures hebben ondergaan, zoals:

 • Keizersnede
 • Cardio-thoracale chirurgie
 • Abdominale chirurgie zoals een hysterectomie

 

Klinische gevolgen van postoperatieve blaarvorming
Gevolgen van blaarvorming van de huid8

 • Grotere kans op SSI bij de wond, wat kan leiden tot diepere infecties en prothese sepsis
 • Vertraagde genezing
 • Verdere chirurgische ingrepen
 • Meer pijn voor de patiënt
 • Lagere levenskwaliteit voor de patiënt
 • Ontevreden patiënten

 

Financiële gevolgen van blaarvorming
Gevolgen van blaarvorming:

 • Verdere chirurgische ingrepen
 • Langer verblijf in het ziekenhuis
 • Extra verbandwissels
 • Meer tijd nodig van verzorger
 • Meer behoefte aan pijnstilling

 


Referenties:
Klik hier

Share this