Vereisten voor een chirurgisch verband

Chirurgische verbanden kunnen een belangrijke rol spelen in de vooruitgang van de chirurgische wond door te zorgen voor een optimale wondomgeving die de genezing bevordert, maar ook door een efficiënt pijnmanagement. Enkele vereisten van een chirurgisch verband zijn: 

  • gemak van applicatie en verwijdering
  • bloedbeheer
  • exsudaatbeheer
Share this

Preventie van postoperatieve blaarvorming

Bij het voorkomen van postoperatieve blaren moeten de volgende zaken nagestreefd worden: een juiste verbandkeuze een juiste applicatiemethode een minimum aan verbandwissels