Mölnlycke Health Care: gebruik van cookies

Cookies maken het mogelijk dat Mölnlycke Health Care uw toestel kan identificeren op een geanonimiseerde manier. De cookies die Mölnlycke Health Care gebruikt zijn noodzakelijk om mogelijk te maken dat u op de site kunt surfen of om bepaalde basiskenmerken te bieden. Mölnlycke Health Care gebruikt ook cookies om de functionaliteit van de website te verhogen door uw voorkeuren op te slaan of om de prestatie van de website te verbeteren. Ten slotte gebruikt Mölnlycke Health Care cookies voor het beheer van webstatistieken, wat gebeurt in overeenstemming met de relevantie wetten en reglementen in het respectievelijk land.

Mölnlycke Health Care gebruikt geen cookies die worden beschouwd als inbreuk makend op de privacy of om advertenties te plaatsen gebaseerd op online gedrag. 

Mölnlycke Health Care verkoopt geen informatie verzameld via cookies, noch wordt er informatie geopenbaard aan derden, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.