Onze gedragscode in praktijk

Onze gedragscode in praktijk

We meten en monitoren onze prestaties voortdurend aan de hand van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Bovendien verricht ons moederbedrijf Investor AB jaarlijks een bedrijfsrisicobeoordeling  op het gebied van duurzaamheid.

Training en ondersteuning

Wij scholen onze werknemers jaarlijks bij zodat zij bekend zijn met onze gedragscode en onze wereldwijde ethische en integriteitscode en weten  wat er van hen wordt gevraagd.

We scholen niet alleen onze eigen werknemers bij, maar verlangen ook dat onze leveranciers zich correct, duurzaam en ethisch gedragen. Wanneer wij een nieuwe leverancier kiezen, onderwerpen wij het bedrijf en zijn handelen in het verleden aan de hand van een evaluatieproces. Ook informeren wij de leverancier over ons mondiale handelsbeleidsprogramma en onze mondiale ethiek- en integriteitscode.

Programma op het gebied van een gezond en veilig milieu

Bij Mölnlycke Health Care streven wij naar duurzame bedrijfspraktijken. In 2015 is het ons gelukt om grote vorderingen te boeken – zo verminderden wij onze CO2-uitstoot bij transport met 7%
en ons energieverbruik met 4%. We rusten echter niet op onze lauweren, maar streven steeds naar verdere verbetering. Zodoende hebben wij een nieuw programma voor een veilig en gezond milieu ontwikkeld met hogere doelstellingen voor de komende drie jaar.

Goede arbeidsrelaties bevorderen

Eerbiediging van de arbeidsrechten is een kernbeginsel van onze gedragscode en onze leveranciersnorm. Dit omvat het recht van onze werknemers op vrije vergadering op het werk en op collectieve onderhandelingen. Wij tolereren geen slavernij en dwangarbeid en zien er voortdurend op toe dat onze leveranciers zich daaraan houden.

Corruptiebestrijding

Als grote mondiale onderneming zien we er nauwlettend op toe dat er zich geen corruptie voordoet in verband met een vestiging of leverancier. We beschikken over een wereldwijde hotline waar werknemers corruptiegevallen te allen tijde bij ons kunnen melden. We onderzoeken alle gemelde gevallen en nemen zo nodig passende disciplinaire maatregelen  op basis van vastgestelde procedures  en follow-upmaatregelen.

Bescherming van de mensenrechten

Iedere werknemer van Mölnlycke Health Care heeft recht op dezelfde eerbiediging van zijn mensen- en arbeidsrechten, waar ook ter wereld. Wij doen geen zaken met leveranciers die de rechten van hun werknemers niet eerbiedigen. 

Wij vragen onze leveranciers onze leveranciersnorm te ondertekenen en  zo nodig mensenrechtencontroles te laten uitvoeren. Wij onderwerpen meer dan de helft van onze primaire leveranciers aan een formele evaluatie. Een mensenrechtenbeoordeling uit hoofde  van onze gedragscode is daar een onderdeel van. 

Betrokkenheid bij het openbaar beleid

We spelen een actieve rol in het bevorderen van goede praktijken
in de medische toeleverings- en de zorgindustrie door betrokkenheid te tonen bij het overheidsbeleid. We nemen standpunten in over het overheidsbeleid en nemen deel aan verantwoordelijke lobby-activiteiten. Dat doen wij met name via ons lidmaatschap van Eucomed, dat de sector van de medische hulpmiddelen in de EU bevordert, maar ook als lid
van de volgende brancheorganisaties: AdvaMed in de VS, de Medical Technology Association of Australia (MTAA),
de Canadese Medical Technology Companies (MEDEC) en Medtech (Zweden).

Naleving van wet- en regelgeving

Wij doen er alles aan om te voldoen aan alle desbetreffende wet- en regelgeving in alle landen waar wij actief zijn. We hebben medewerkers in dienst die controleren of we aan alle vereiste regels voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van werkgeverschap en milieueffecten, en aan de wetgeving ter bestrijding van omkoping en corruptie.
Onze werknemers en externe partners worden aangemoedigd om advies in te winnen en/of om incidenten te melden aan de nalevingsmedewerkers. Voor vraagstukken met betrekking tot illegaal of onethisch gedrag kan men terecht bij onze klokkenluiderslijn, waarin de Chief Compliance Officer, de EVP Human Resources en de bedrijfsjurist zijn verenigd. Dit team bepaalt welke afdeling aangewezen is om elk incident te onderzoeken en te verhelpen.

Uitbannen van kinderarbeid

Als internationaal bedrijf erkennen wij onze verantwoordelijkheid en die van onze leveranciers om overal waar wij actief zijn bij te dragen tot de uitbanning van kinderarbeid. Wij zien voortdurend toe op onze leveranciers. Wanneer er enig risico op kinderarbeid bestaat, nemen we onmiddellijke actie om kinderarbeid
te voorkomen.

 

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact