Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid

oktober 13 2016

Bij Mölnlycke Health Care streven wij ernaar onze werknemers, leveranciers en bezoekers op al onze locaties wereldwijd een veilige omgeving te bieden. We zijn continu bezig om mogelijke risico’s op de werkvloer weg te nemen, toezicht te houden op de veiligheidsprestaties en te voldoen aan de ter plaatse geldende wetgeving. 

Onze benadering van veiligheids- en gezondheidsbeheer

Wij werken continu aan de verbetering van de gezondheid en de veiligheid via proactieve maatregelen om ongevallen in al onze vestigingen te voorkomen. Naleving van de lokale regelgeving is daar uiteraard een onderdeel van. Al onze fabrieken beschikken over een veiligheids- en gezondheidsteam waarin een doorsnede van het personeelsbestand is vertegenwoordigd. Het team komt regelmatig bijeen om veiligheids- en gezondheidskwesties te bespreken en acties aan te bevelen om ongevallen te voorkomen. Ook versterken wij de samenwerking tussen onze vestigingen, zodat we beste praktijken kunnen delen en verbeteringen tot stand kunnen brengen voor het hele bedrijf. Vertegenwoordigers van elke vestiging op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) komen ook maandelijks bijeen met de EHS-directie om problemen  te bespreken en ideeën te delen. 

Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid

Ons veiligheids- en gezondheidsbeleid maakt deel uit van onze bredere missie om schade te voorkomen en veilige zorgoplossingen te bieden aan medische beroepsbeoefenaren en patiënten. Het beleid verplicht ons er ook toe de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze werknemers en de samenleving te beschermen door:

  • te voldoen aan de relevante wet-  en regelgeving en vereisten op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer
  • te zorgen voor procedures waarmee werknemers gezondheids- en veiligheidsproblemen kunnen melden en trainingen te verzorgen om bewustwording onder alle werknemers te creëren
  • doelstellingen voor gezondheid en veiligheid op te stellen en te evalueren om continue verbeteringen te boeken en om risico’s en gevaren te minimaliseren.

 

Gezondheids- en veiligheidsprestaties

Onze gezondheids- en veiligheidsprestaties zijn systematisch gecontroleerd en gemeten op een maandelijkse basis. De resultaten worden voorgesteld en besproken in rapporten naar het management. Zij worden vergeleken met de internationale doelstellingen met betrekking op 

  • het aantal arbeidsongevallen per miljoen arbeidsuren. Een arbeidsongeval is een ongeval waarbij men enige tijd niet kan werken
  • het aantal verloren arbeidsdagen per miljoen arbeidsuren. Een verloren arbeidsdag is de tijd die we verliezen als gevolg van ongevallen. 

Voor meer informatie over onze gezondheids- en veiligheidsprestaties, klik hier om het duurzaamheidsrapport te downloaden

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact