Duurzaamheid

Minimale impact op het milieu

Het beheren van de milieu-effecten van onze activiteiten staat hoog op de prioriteitenlijst van Mölnlycke Health Care. Wij zetten ons continu in voor het voorkomen van milieuschade. Dat doen wij door beste praktijken aan te nemen en toe te passen in al onze vestigingen wereldwijd. Als resultaat hebben wij een wereldwijd ISO 14001-certificaat ontvangen voor milieubeheer.

Ons milieubeleid en onze milieudoelen

Het is ons beleid om de milieueffecten van onze activiteiten te minimaliseren en tegelijkertijd veilige en betrouwbare producten en diensten te blijven leveren aan onze klanten en patiënten. Wij zetten ons hier voortdurend voor in door:

  • milieudoelen vast te stellen en daar continu op toe te zien, waarbij we de resultaten analyseren en melden aan de directie
  • altijd te streven naar verbetering en de milieuwetgeving slechts te beschouwen als een minimumvereiste.

Onze aanpak van milieubeheer

Milieubeheer is een kernaspect van ons bedrijfsmanagementsysteem. Op mondiaal niveau ontwikkelen wij strategieën, beleidslijnen en doelstellingen om te zorgen voor naleving van de regelgeving en continue verbetering. Op lokaal niveau zijn al onze vestigingen zelf verantwoordelijk voor naleving van de milieuwetgeving, het toepassen van het bedrijfsbeleid en het halen van onze milieudoelen.

Onze inspanningen om de impact op het milieu te reduceren

Afvalbeheer

Duurzame materialen en productverpakkingen. ...

Materialen en chemicaliën

Minimaal gebruik van mogelijke schadelijke stoffen in productie en producten...

Emissie, energie en water

Reduceren van emissies, energie en waterverbruik.  ...

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact