Emissie, energie en water

Emissie, energie en water

Emissiereductie

We doen onze uiterste best om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Hiertoe hebben wij lokale doelen voor de vermindering van de transportemissies vastgesteld. We werken aan methoden om de hoeveelheid luchtvracht te beperken en de vulhoeveelheid van onze vrachtwagens te vergroten door de routes en levering aan onze klanten te optimaliseren, zodat er minder ritten nodig zijn. In samenwerking met onze transportpartners meten wij de CO2-uitstoot bij het transport van grondstoffen naar fabrieken, het goederenvervoer tussen fabrieken en het transport van afgewerkte goederen naar onze magazijnen.

Energieverbruik

We hebben geen bedrijfsbrede doelstelling op het gebied van energieverbruik. Evenwel meten en monitoren wij het energieverbruik met het oprechte
doel om dat verbruik in onze fabrieken waar mogelijk te verminderen. In de periode 2011-2014 verminderden wij ons energieverbruik met 11% en in 2015 met nog eens 4%. Sommige processen die nodig zijn om hoogwaardige, steriele medische en chirurgische producten te produceren, kosten veel energie. We onderzoeken hoe we de energie-efficiëntie van deze processen kunnen verhogen.

Waterverbruik

Nadat ons verbruik van vers water tussen 2011 en 2014 afnam met 8% hebben wij geen specifieke doelstelling vastgesteld voor de vermindering van het waterverbruik in onze fabrieken. In plaats daarvan streven wij er voortdurend naar om het waterverbruik te verminderen  ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor meer informatie over onze gezondheids- en veiligheidsprestaties, download hier ons duurzaamheidsrapport. 

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact