Materialen en chemicaliën

Materialen en chemicaliën

Waar mogelijk verwijderen wij potentieel gevaarlijke chemische stoffen uit onze productieprocessen en producten en vervangen die door even effectieve oplossingen die minder schadelijk zijn. We streven systematisch naar het minimaliseren van de milieu-impact van onze producten. Alle producten en materialen worden geëvalueerd
via onze verslaglegging over de ecologische samenstelling.

We herinneren er echter aan dat onze producten in de eerste plaats moeten bijdragen tot genezing of voorkoming van medische problemen of tot betere resultaten in de operatiekamer. We mogen de gezondheid van patiënten nooit in gevaar brengen om de milieueffecten te minimaliseren. Dit betekent dat we tegelijkertijd voorzichtig en nieuwsgierig moeten zijn wanneer we kijken naar nieuwe chemische stoffen, materialen of producten.

De meeste van onze producten zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. De meeste zijn geclassificeerd als bio-afval na gebruik. Dat betekent dat ze moeten worden verbrand om de verspreiding van infecties en bacteriën te voorkomen. De sterilisatie van onze producten kan een klein risico met zich meebrengen wat betreft het gebruik van chemische stoffen en stroom. Onze producten voor wondbehandeling met negatieve druk (Avance) zijn uitgerust met pompen op batterijen, en wij nemen de verantwoordelijkheid voor de inzameling van gebruikte batterijen. We zorgen ervoor dat het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled.

Wij voldoen aan de chemische wetgeving van de EU (REACH – registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliën) en gebruiken een door de British Standards Institution goedgekeurd ‘stoplichtsysteem’ voor de classificatie van grondstoffen tijdens de productontwikkeling. 

Dit omvat beoordelingen van de milieueffecten in elke fase van de levenscyclus, van de productie tot het gebruik en de afvalverwerking. Alle als ‘rood’ aangemerkte producten worden beschouwd als gevaarlijk voor het milieu en worden alleen gebruikt als er technisch of economisch gezien of vanuit het oogpunt van de patiëntveiligheid geen alternatief is. Al onze fabrieken houden voortdurend in de gaten hoeveel chemische stoffen zij gebruiken om het verbruik ervan tot een minimum te beperken.

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact