Ons beleid voor de ondersteuning van de gemeenschap

Ons beleid voor de ondersteuning van de gemeenschap

Wij ondersteunen de gemeenschap om er een actieve rol in te kunnen spelen.
We ontvangen veel verzoeken om donaties voor goede doelen op mondiaal en lokaal niveau. We zetten ons ervoor in om zoveel mogelijk verzoeken te honoreren wanneer dat passend, mogelijk en praktisch haalbaar is. De organisaties die wij ondersteunen moeten aan deze vereisten voldoen om ervoor te zorgen dat onze ondersteuning passend is. Zij moeten:

  • hun missie en doel duidelijk formuleren
  • actief zijn op medisch terrein
  • actief betrokken zijn bij het verbeteren van de levens van patiënten, de bescherming van medisch personeel of vergroten van de kennis op medisch vakgebied
  • geloofwaardige en meetbare resultaten kunnen voorleggen
  • onderzoek baseren op betrouwbare wetenschappelijke feiten

De initiatieven die wij ondersteunen moeten ook in overeenstemming zijn met de richtsnoeren van de Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) of de European Medical Technology Industry Association (Eucomed). 

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact