Operation Smile

Operation Smile

Sinds 2004 ondersteunen wij Operation Smile - een medische vrijwilligersorganisatie die kosteloos plastische chirurgie biedt aan kinderen met gezichtsaandoeningen zoals een hazenlip of een gespleten verhemelte.

boy with his mother holding a picture of himself before surgery

De kans is groot dat u nog nooit een kind heeft ontmoet met een gespleten verhemelte. In de meeste ontwikkelde landen, zijn deze spoedig na de geboorte gecorrigeerd dankzij een eenvoudige ingreep zodat het kind er enkel een klein litteken van overhoudt. 

Maar dit kan in andere landen zeer verschillend zijn. 

Hazenlippen en gespleten verhemelte kunnen een ernstige belemmering zijn, zowel praktisch als psychologisch. Naast ademhalings-, voedings- en spraakproblemen, kunnen zij een hele reeks sociale problemen veroorzaken, zoals uitsluiting. In extreme gevallen laten sommige ouders hun kinderen achter. 

Met een aanwezigheid in meer dan 60 landen, wil Operation Smile dit veranderen. Naast sensibiliseringscampagnes over hazenlippen en gespleten verhemelte, heeft Operation Smile sinds 1982 honderdduizenden gratis operaties verricht voor kinderen en jongvolwassenen - elk van hen kreeg zo een nieuwe start in het leven. A

Tot op heden heeft Mölnlycke Health Care bijna 1,4 miljoen paar Biogel-operatiehandschoenen aan deze organisatie gedoneerd – en daar  houdt onze betrokkenheid niet bij op.  Via het Mölnlycke Health Care Operation Smile Volunteer Program kunnen onze werknemers deelnemen aan missies  van Operation Smile, om deze kinderen  een glimlach en hoop op een toekomst  te geven.

In 2016 namen twee van onze werknemers deel aan een missie in Peru.

Meer informatie over de geleverde bijdragen van Mölnlycke Health Care aan Operation Smile van de voorbije jaren, zijn beschikbaar via deze infografiek

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact