Certificering en naleving

Certificering en naleving

Kwaliteitsbeheer: wij beschikken  over de ISO 9001-norm inzake kwaliteitsbeheer en over ISO 13485,  de specifieke kwaliteitsnorm voor medische hulpmiddelen. 

Gezondheid en veiligheid: zes vestigingen beschikken nu over een OHSAS 18001-certificaat.

Milieubeheer: de meeste van onze wereldwijde activiteiten zijn gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm. 

Onze magazijnen voldoen aan ISO 9001, ISO 13485, de regelgeving inzake kwaliteitssystemen, de richtsnoeren inzake goede distributiepraktijken 2013/C 343/01
en de lokale en regionale wettelijke vereisten. Veel vestigingen voldoen aan regelgeving inzake kwaliteitssystemen en aan lokale of regionale voorschriften, waaronder:

  • Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD; 93/42/ EEC en 2007/47/ EC)
  • Biocidenrichtlijn (BPD; 98/8/EEC)
  • Richtlijn geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83 for EEC)
  • Regelgeving inzake kwaliteitssystemen (21 Code of Federal Regulations [CFR] punt 820)
  • De actuele goede productiepraktijken van de Food and Drug Administration (FDA).

Contact

Gelieve de lijst van onze kantoren wereldwijd te raadplegen om ons hoofdkantoor of andere lokale markten te contacteren.

Neem contact met ons op voor productklachten of neveneffecten via het contactformulier.

 


 

België:
Mölnlycke Health Care NV
Berchemstadionstraat 72 bus 2
B-2600 Berchem


Tel: 03 286 89 50
Fax: 03 286 89 52

Nederland:

Mölnlycke Health Care BV
Postbus 3196
NL-4800 DD Breda

Tel: 076 521 96 63
Fax: 076 521 17 82
K.v.K. nr. 30147276


 

 

Contact