Slechtgeurende wonden

Slechtgeurende wonden

Er zijn verschillende redenen waarom een wond slecht zou ruiken. Het is mogelijk dat er dood weefsel in de wond aanwezig is en/of dat de wond geïnfecteerd is. Een slechtruikende wond vormt vaak een sociaal probleem voor de patiënt.

Melgisorb® Ag

Melgisorb Ag is een alginaatverband met een aanhoudend antimicrobieel effect2....

Mepilex® Ag

Mepilex Ag is een absorberend schuimverband met Safetac® voor matig exsuderende...

Mepilex® Border Ag

Mepilex Border Ag is een schuimverband met Safetac® voor matig tot sterk...

Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex Border Sacrum Ag is een schuimverband voor sterk exsuderende sacrale...

Mepilex® Heel Ag

Mepilex Heel Ag is een schuimverband met Safetac® voor doorligwonden, diabetische...