Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar

Zorg dragen
voor je voeten

hidden1hidden2
Holistische benadering

Hoe is het met de fysieke, psychologische en sociale gezondheidstoestand van uw patiënten? Een holistische benadering door een multidisciplinair team is belangrijk. De focus ligt daarbij niet alleen op de beoordeling en verzorging van de wonde, maar ook op de diagnose en behandeling van onderliggende ziekten. Door een holistische benadering van wondbehandeling met multidisciplinaire inbreng, kunnen diabetes voetulcera worden genezen en ledematen worden gespaard  .

hidden1hidden2
Aanbevelingen voor verbanden
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Ontdek topische zuurstoftherapie
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Onze kennis en oplossingen omtrent diabetes voetulcera samengevat?

Vul het formulier in en download onze brochure!

'Referenties'

Neem contact op