Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar

Preventie van decubitus

Het behandelen van decubitus kost 3,6 keer zo veel als de preventie ervan. Aangezien de klinische, wetenschappelijke en financiële effectiviteit van het invoeren van bewezen protocollen voor decubituspreventie goed onderbouwd is, focussen wij op manieren om een best practice op te bouwen en zorgprofessionals te ondersteunen bij de preventie. Verder organiseren we educatieve events en bieden we deskundige ondersteuning.

Belangrijke aspecten van decubituspreventie

Standaardpraktijken op het gebied van decubituspreventie zijn o.a.:

 • Risicobeoordeling om te beoordelen welke patiënten risico lopen (dit omvat gewoonlijk het gebruik van een risicobeoordelingsinstrument (bijv. de Braden-schaal) in combinatie met een huidbeoordeling)
 • Huid- en weefselbeoordeling om tekenen van een drukletsel in een vroeg stadium te ontdekken
 • Preventieve huidzorg om huidintegriteit te bevorderen en de huid te beschermen tegen schade (door de huid schoon en droog te houden, kunnen we het microklimaat beheersen)
 • Gebruik van ondersteunende oppervlakken om de omvang van de druk te beperken
 • Het hoofdeinde van het bed maximaal onder een hoek van 30 graden zetten, om het risico van schuifkrachten te verminderen
 • Profylactisch gebruik van verbanden op gebieden die geregeld aan wrijvings- en schuifkrachten worden blootgesteld (bijv. sacrum, hiel)
 • Patiënten draaien en herpositioneren om de duur van de druk te verminderen
 • Voeding en hydratatie geven om de tolerantie voor druk van het weefsel in stand te houden

Profylactische verbanden

Profylactische verbanden op hoogrisicogebieden vormen een belangrijk aspect van preventieprotocollen. Een internationale klinische richtlijn adviseert nu om een polyurethaan schuimverband aan te brengen op hoogrisicogebieden voor de preventie van decubitus.

De resultaten van diverse studies, waaronder gerandomiseerde gecontroleerde studies, tonen aan dat dit soort verbanden effectief zijn bij het voorkomen van sacrale en hieldecubitus. Ze helpen de vier externe factoren te bestrijden die bijdragen aan decubitus – doordat ze de schuifkracht verminderen, druk verspreiden, wrijfkracht beperken en een optimaal microklimaat in stand houden.

Draai- en positioneringssystemen

Het herpositioneren van de patiënt is een belangrijk aspect van preventieprotocollen. Er zijn diverse opties beschikbaar om het hoofd, het sacrum en de hielen te beschermen door de patiënt in de juiste positie te houden en de druk weg te leiden van stresspunten, bijv.:

 • draai- en positioneringssystemen die het gemakkelijk maken voor ziekenhuispersoneel om hun patiënten te verplaatsen, de vereiste fysieke inspanning te verminderen en het risico op letsel bij het personeel te verminderen
 • met vloeistof gevulde positioneerkussens die gemakkelijk in elke gewenste vorm gemodelleerd kunnen worden en de patiënt in de gewenste positie houden tot de volgende geplande herpositionering
 • hiellaarzen, specifiek ontworpen voor het positioneren van het hoogrisico-hielgebied

Huidverzorgingsproducten

Huidverzorgingsproducten spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van decubitus, bijv.:

 • Huidreinigers om de huid schoon te houden
 • BARRIER® producten om de huid te beschermen tegen blootstelling aan overmatig vocht en irriterende chemicaliën in urine en uitwerpselen
 • Vochtinbrengende middelen om droge huid te hydrateren 

'Referenties'

Cookies

Cookies ondersteunen onze dienstverlening en zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Wilt u de cookies uitschakelen, klik dan op de volgende  link