Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
Een gesloten circuit bouwen door warmteterugwinning in Mikkeli

Wij streven ernaar het gebruik van energiebronnen voortdurend te verminderen, wat milieuvoordelen en kostenbesparingen oplevert. In 2022 hebben we in onze fabriek in Mikkeli een warmteterugwinningssysteem ingevoerd om een gesloten energiekringloop op te bouwen, wat bijdraagt tot ons engagement om uiterlijk in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. De warmte wordt opgevangen uit verschillende processen zoals de coatinglijn, de schuimlijn en de trimafvalafzuiging. Door het vervangen van het gebruik van externe brandstof voor het verwarmen of koelen van alle productie- en kantoorruimten, zal het nieuwe warmteterugwinningssysteem in de Finse fabriek de extern aangekochte warmte met 70% verminderen en de Scope 1-emissies jaarlijks met 350t CO2-eq. helpen verminderen.

hidden1hidden2
Thaise medewerker gooit afval in een recyclingstation
De medewerkers van Mölnlycke in Thailand hebben in alle kantoor- en productieruimten afvalrecyclingstations opgezet, waardoor de hoeveelheid gerecycled afval op beide locaties in een jaar tijd met 16% is toegenomen.

Actie ondernemen om afval tot een minimum te beperken

In 2022 stapten de twee Tsjechische fabrieken van Mölnlycke dankzij een partnerschap met een lokaal afvalrecyclingbedrijf over van het storten van afval naar hergebruik of recycling van de verschillende stromen na correcte sortering.

Karton en papier worden nu in lokale papierfabrieken gerecycled tot nieuwe vezels, plastic afval en folies worden verwerkt tot hergranulaten, die vervolgens worden gebruikt om nieuwe folies voor plastic zakken te produceren. Houten verpakkingen worden vermalen tot houtsnippers en omgezet in gecertificeerde brandstof voor energiegebruik in suikerfabrieken. Deze activiteiten leidden ertoe dat in 2022 meer dan 95% van het afval dat in beide vestigingen wordt geproduceerd, werd hergebruikt of gerecycled.

Op vergelijkbare wijze winnen onze fabrieken voor de productie van chirurgische handschoenen in Maleisië grondstoffen, zoals natuurlijke en synthetische latex, terug en verzamelen die aan het einde van de productie voor hergebruik in nieuwe productieprocessen, in overeenstemming met de principes van de circulaire economie, wat ertoe bijdraagt dat 97% van het afval in de handschoenfabrieken niet wordt gestort.

Door lokale bedrijven toegang te bieden tot hoogwaardige en handige materialen als alternatief voor nieuwe grondstoffen, bevorderen wij samen met onze partners een circulaire economie gebaseerd op hergebruik en recycling.

hidden1hidden2
Watertanks
Waterbeheer

We kijken verder dan de traditionele waterefficiëntie en naleving van de regelgeving. We beoordelen voortdurend de waterrisico's en sociale gevolgen in verband met waterbronnen en voorzieningszekerheid op bepaalde locaties. We streven ernaar de gevolgen tot een minimum te beperken, door:

  • goede onderhoudspraktijken van machines en secundaire opvangmaatregelen in alle fabrieken toe te passen,
  • het indammen van lekkages van grondstoffen door preventief onderhoud,
  • goede bedieningsprocedures,
  • opleiding van medewerkers en leveranciers die betrokken zijn bij het beheer van grondstoffen. 

Voor elke productiesite in risicogebieden ontwikkelen we wateractieplannen, afgestemd op de lokale context, met inbegrip van de manier waarop waterbesparing en waterhergebruik kunnen worden verbeterd. De divisie Handschoenen heeft bijvoorbeeld de ambitie om in al haar vestigingen een gesloten waterkringloop te bereiken en het waterverbruik voortdurend te verminderen. In onze pas geopende fabriek voor chirurgische handschoenen in het Kulim Hi-Tech Park is een geavanceerde oplossing voor waterbehandeling geïnstalleerd om het waterverbruik te verminderen en het afvalwaterbeheer van de fabriek en de lozingskwaliteit te verbeteren.

Tot slot delen alle operationele teams voortdurend de beste praktijken voor een optimaal watergebruik tijdens routinematige en niet-routinematige taken en geven ze medewerkers opleiding over waterbesparing.

hidden1hidden2
Vinger die het karton aanraakt

Verpakkingen

Verpakkingen spelen een belangrijke rol doordat ze de levensduur van de oplossingen van Mölnlycke verlengen en hen beschermen tegen externe factoren zoals schade tijdens transport en overslag of aantasting door contaminatie. Dit vermindert de behoefte aan extra grondstoffen en hulpbronnen in producten en helpt het afval voor klanten te minimaliseren.

Verpakkingen brengen echter ook uitdagingen met zich mee. Ze gebruiken waardevolle hulpbronnen bij de productie en genereren afval wanneer ze niet worden gerecycled - een steeds groter aandachtspunt van overheden en regelgevende instanties over de hele wereld.

Als deel van ons streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen hebben wij als doelstelling gesteld dat tegen 2030 meer dan 95% van de verpakkingen recyclebaar moet zijn en meer dan 80% van alle verpakkingen moet bestaan uit na consumptie gerecycled materiaal (PCR) en/of hernieuwbaar materiaal. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het totale verpakkingsgewicht en het assortiment van 20221. Op dit ogenblik is 91% van het verpakkingsmateriaal recyclebaar en bevat 72% gerecycled materiaal.

Het merendeel van onze primaire verpakkingen bestaat uit gemengde kunststof of composietmaterialen. Dit brengt uitdagingen op het gebied van recyclebaarheid met zich mee, rekening houdend met de momenteel beschikbare technologiën voor de verwerking aan het einde van de levensduur. We ontwikkelen oplossingen voor deze problemen. In het productassortiment van Antiseptica zijn alle flessen en ampullen gemaakt van 100% recyclebaar monomateriaal plastic. We blijven samenwerken met leveranciers, recyclers en andere partners om de recyclebaarheid van primaire kunststofverpakkingen in andere bedrijfssectoren te vergroten en hun gewicht en gerecyclede inhoud te optimaliseren.

 

1. Het toepassingsgebied omvat hoofdzakelijk door Mölnlycke geproduceerde producten; de meeste op contractbasis vervaardigde en gedistribueerde producten vallen buiten het oorspronkelijke toepassingsgebied. Het toepassingsgebied wordt in 2023 uitgebreid.

Neem contact op