Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2

Uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen

Onze overgang naar hernieuwbare elektriciteit vordert gestaag, met een totaal aandeel van 51% fossielvrije elektriciteit in 2022 (met inbegrip van zowel productie- als niet-productievestigingen). Zeven van de veertien productievestigingen en nog eens twee niet-productievestigingen draaien volledig op hernieuwbare bronnen. De omschakeling naar hernieuwbare elektriciteit is essentieel voor het bereiken van onze doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in de eigen bedrijfsactiviteiten (Scope 1 en 2) tegen 2030 te halveren.

De hernieuwbare elektriciteit van Mölnlycke is gedekt door directe fossielvrije levering, evenals herkomstgaranties voor hernieuwbare energie in overeenstemming met de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie en in overeenstemming met de kwaliteitscriteria van het recentste toepasselijke BKG-protocol Scope 2.

In 2022 hebben we zonnepanelen geïnstalleerd op onze fabriek in Kuala Ketil, Maleisië. De panelen wekken op duurzame wijze ongeveer 16% van de elektriciteitsbehoefte van de site op, wat bijdraagt aan de uitvoering van VN SDG#7 inzake toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie, en aan VN SDG#13 inzake dringende actie ter bestrijding van klimaatverandering.

In 2023 zullen naar verwachting zonnepanelen worden geïnstalleerd op nog twee locaties van Mölnlycke in Maleisië, goed voor 8% van het totale elektriciteitsverbruik van het bedrijf in dat land, afkomstig van energie uit bronnen met een hoge additionaliteit.

hidden1hidden2
helikopterfoto van de fabriek van Mölnlycke in Mikkeli, Finland

De energiekringloop sluiten

We werken voortdurend aan het verminderen van de milieu-impact van onze fabrieken. Onze fabriek in Mikkeli, Finland, heeft een nieuw warmteterugwinningssysteem dat restwarmte van verschillende processen, warmtebronnen en warmtepomptechnologie verzamelt en gebruikt om het gebouw te verwarmen. Dit bespaart 500 ton CO2-uitstoot per jaar, waardoor de totale uitstoot van onze wondzorgactiviteit met 8% afneemt.

In 2021 introduceerde de fabriek ook een gesloten koelcirculatiesysteem voor EtO-sterilisatie, waardoor het waterverbruik in de fabriek in Finland met 50% is gedaald.

hidden1hidden2
ICF-vrachttrein
Afbeelding met toestemming van CFL Multimodal

Naar een groene logistiek en vermindering van Scope 3-emissies

Een topprioriteit voor de logistiek van Mölnlycke in 2022 was het zoeken naar manieren om de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer van afgewerkte goederen (Scope 3, categorie 9) te verminderen. Verschillende mogelijkheden werden geëvalueerd en worden nu gerealiseerd, zoals intermodale oplossingen ter vervanging van wegtransport, optimalisatie van de goederenstromen om de transportafstand te beperken, groepering van bestellingen om de beladingsgraad te verhogen en vervanging van dieselvrachtwagens door elektrische voertuigen.

Een activiteit die de Scope 3 broeikasgasemissies in 2022 verminderde, was de overschakeling van de goederendistributie van België naar Frankrijk over de weg naar een intermodale oplossing. Ongeveer 70% van de afstand wordt nu per trein afgelegd en de rest over de weg. De trein rijdt volledig op groene stroom, waardoor de broeikasgasemissies met ongeveer 250 ton CO2eq. dalen ten opzichte van 2021.

Een ander voorbeeld is de invoering van elektrische voertuigen ter vervanging van dieselvrachtwagens bij de levering van goederen in het grootstedelijk gebied van São Paulo, Brazilië. Er is een contract getekend om vanaf het derde kwartaal van 2023 elektrische voertuigen van Mölnlycke in te zetten voor de distributie van producten aan 150 klanten, wat neerkomt op ongeveer 50% van alle leveringen van Mölnlycke in Brazilië.

Neem contact op