Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
Vrouwenhand typt op laptop
Bezorgdheden uiten

Mölnlycke ethisch meldpunt

Via het ethisch meldpunt kunnen interne en externe belanghebbenden bezorgdheden en grieven of andere vermoedens van schending van wetten, beleid en procedures of ongepast gedrag melden. Onderwerpen van meldingen kunnen zaken zijn als, maar niet beperkt tot, fraude, corruptie, problemen met de werkomgeving en discriminatie.

Naar het Ethisch meldpunt

Neem contact op