Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2
Ons standpunt over:
hidden1hidden2

Veiligheid eerst en in ieders gedachten

We stimuleren al onze medewerkers om bij te dragen aan een positieve OH&S-cultuur. Dit jaar hebben de Mölnlycke-collega's in de fabriek in Mikkeli een Veiligheidsbelofte-bord geplaatst bij de hoofdingang (zie foto). Alle medewerkers hebben bijgedragen aan de veiligheidsbelofte en zich er publiekelijk toe verbonden de doelstelling van geen ongevallen en letsel te bereiken, door nooit hun eigen veiligheid of die van hun collega's in gevaar te brengen om hun werk gedaan te krijgen, actief op zoek te gaan naar gevaren, deze onmiddellijk te melden en passende maatregelen te nemen om anderen te waarschuwen, en ook buiten het werk als rolmodel voor veiligheid op te treden.

Timo Saahko, General Manager, Manufacturing Finland, legt uit: "Een belofte is een praktische en zichtbare manier om te zeggen dat dit iets is waar ik me voor wil inzetten, of iemand anders de belofte teruggeeft of niet. Ik ben bereid en klaar om te bewijzen dat dit belangrijk voor mij is. Medewerkers kwamen in hun teams samen om veiligheid te bespreken en werden aangemoedigd om individuele veiligheidsgerelateerde engagementen aan te gaan. Het bord is een levend, evolutief werkstuk en een voorbeeld van onze creativiteit en inzet. We zijn allemaal erg trots op onze veiligheidsbeloften."

hidden1hidden2
hidden1hidden2
Twee medewerkers en grafieken die een respons van 87% en een werknemersbetrokkenheidsscore van 80% vertegenwoordigen. In het jaarlijkse cultuuronderzoek van 2022 behaalden we een wereldwijde respons van 87% en een algemene betrokkenheidsscore van 80%

Iedereen laten floreren

Door diversiteit, gelijkheid en inclusie te verankeren en te bevorderen in de manier waarop wij zaken doen, worden wij een sterkere partner voor zorgverleners en leveranciers over de hele wereld en zijn wij beter in staat patiënten inclusieve oplossingen te bieden die aan hun behoeften voldoen.

Wij streven naar een omgeving waarin elke medewerker in elk land het gevoel heeft erbij te horen en zichzelf kan zijn, ongeacht zijn cultuur, leeftijd, geslacht, religie, taal, etniciteit, handicap, seksuele geaardheid, opleiding, beroep en sociaaleconomische achtergrond. Alle medewerkers hebben ook recht op een billijke vergoeding, voordelen en mogelijkheden voor ontwikkeling en promotie.

Om diversiteit, gelijkheid en inclusie in 2022 te versterken hebben we:

  • onbewuste vooroordelen in de bedrijfsprocessen geïdentificeerd en geëlimineerd
  • de betrokkenheid van medewerkers vergroot met strikte actieplanning en specifieke nadruk op het verbeteren van het welzijn van medewerkers
  • de diversiteit in leiderschap versterkt door de genderevenwichtstoetsing op te nemen in onze jaarlijkse personeelsbeoordelingen.
hidden1hidden2
Een muurschildering van alle verschillende etnische groepen onder onze Maleisische medewerkers

Ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt

We gaan verder dan het bieden van arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de lokale arbeidswetgeving en -regelgeving in de landen waar we actief zijn en richten ons op het creëren van een positieve invloed op het welzijn van alle medewerkers. Mölnlycke Malaysia bijvoorbeeld biedt 120 dagen zwangerschapsverlof, veel meer dan de standaard 98 dagen die de wet in dat land voorschrijft. Het bedrijf biedt ook meer rechten op kortetermijnbeloningen tijdens het zwangerschapsverlof.

De divisie Handschoenen in Maleisië loopt voorop bij het bevorderen van een cultuur van responsiviteit en het tegemoetkomen aan de uiteenlopende behoeften van medewerkers van verschillende religies, geslachten en leeftijdsgroepen. Al meer dan een jaar vinden er informele bijeenkomsten plaats tussen medewerkers van de vier Maleisische fabrieken en het managementteam van de afdeling Operations en Sourcing om te luisteren naar de behoeften en wensen van de medewerkers. Als resultaat hiervan is een borstvoedingsruimte voor moeders ingericht met alle benodigde apparatuur. Dit wordt zeer gewaardeerd omdat vrouwen 65% van de totale Maleisische medewerkers uitmaken. De nieuwe fabriek in Kulim Hi-Tech Park beschikt ook over een fitnessruimte en een futsalhal (zaalvoetbal) met de mogelijkheid om toernooien te organiseren.

We hebben ook een bijstandsprogramma voor medewerkers gelanceerd, dat door een derde partij wordt beheerd, om medewerkers te helpen bij problemen als stressbeheersing, angst, juridische en financiële kwesties, relatieproblemen en gezinsproblemen.

Als gevolg daarvan behaalden de medewerkers van de divisie Handschoenen een betrokkenheidsscore van 90% in de jaarlijkse cultuurenquête van 2022, waarmee de doelstelling van >80% tegen 2025 al ruimschoots werd overtroffen.

Neem contact op